Odda i Ullensvang kommune

Regjeringen gjør endringer i strømstøtteordningen

Regjeringen la 15. februar frem forslag til endringer i strømstøtten til husholdningene. Strømstøtten skal nå beregnes time for time, husholdningene får mer hjelp om sommeren og ordningen utvides ut 2024.

Dette er endringene

 • Fra gjennomsnittspris til time for time-beregning

I dag blir du som kunde kompensert på bakgrunn av en månedlig gjennomsnittspris i ditt prisområde. Endringene innebærer at strømstøtten vil følge timesprisen på strøm og slår inn dersom timeprisen overstiger 70 øre per kWh (87,50 øre/kWh inkl. moms). Denne ordningen vil trolig ikke bli innført før tidligst 1. september, ettersom det vil ta tid for nettselskapene som administrerer ordningen å legge om sine systemer.

Timebasert støtte vil kunne gi en noe høyere utbetaling, ettersom forbruket vanligvis er høyest i de dyreste timene om morgenen og på ettermiddagen.

 • Støttegraden økes til 90 prosent over 70 øre hele året

Det betyr at du får 90 prosent også i sommermånedene, april til og med september, hvor du i 2022 fikk dekket 80 prosent.

 • Ordningen forlenges ut 2024
 • Omfatter landbruk, kulturliv og frivillighet

Økningen til 90 prosent og forlengelsen ut 2024 vil også gjelde strømstøtteordningene for landbruk, kulturlivet og frivilligheten.

Hensikten med justeringene er å gjøre ordningen mer forutsigbar og treffsikker. Alle forslagene skal ut på høring.

Les mer om endringene på regjeringens nettsider

Slik regner du ut hvor mye støtte du får

Ofte stilte spørsmål og svar om kompensasjonsordningen

Siste nyheter

 • Beskyttet: Planlegg trefelling og meld fra hvor du graver!

  Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

  Les mer
 • Varsler kraftig vind – fare for strømbrudd!

  Metrologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for sterk vind fredag 17. februar.

  Les mer
 • Odda i Ullensvang kommune

  Regjeringen gjør endringer i strømstøtteordningen

  Regjeringen la 15. februar frem forslag til endringer i strømstøtten til husholdningene. Strømstøtten skal nå beregnes time for time, husholdningene får mer hjelp om sommeren og ordningen utvides ut 2024.

  Les mer
Se alle nyheter