Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser er forlenget

Mye tyder på at kraftprisene kan bli liggende på et høyt nivå også fremover. For å hjelpe husholdninger med å håndtere de ekstraordinære strømprisene har regjeringen forlenget strømstøtteordningen ut mars 2023.

I desember i fjor innførte regjeringen en midlertidig støtteordning som skulle hjelpe husholdninger til å håndtere de rekordhøye strømprisene gjennom vinteren. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.

Nå har regjeringen besluttet å forlenge strømstøtteordningen ut mars 2023. Betingelsene for støtten vil være de samme som i dag. Staten dekker 80 prosent av strømprisene som overstiger gjennomsnittlig spotpris på 70 øre per kilowattime (kWh). For forbruk fra oktober til desember 2022 dekkes 90 prosent.

I begynnelsen av august varslet regjeringen at de vil foreslå for Stortinget at staten skal dekke 90 prosent av kostnaden når strømprisen er over 70 øre/kWh også for forbruk i september.

Hvem omfattes av ordningen?

Strømstøtteordningen inkluderer alle husholdninger: eneboliger, borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap og landbrukseiendom.

Kompensasjonen gis uansett strømavtale, og gjelder dermed også deg som har fastprisavtale. Du får tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig strømpris i området du bor i, uavhengig av hvilken avtale du har.

Ordningen omfatter kun husholdningsforbruk og kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Det er egne regler for kompensasjon av fellesmålt strøm:

Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen. Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen. Du må da dokumentere at du har fått dispensasjon fra kommunen og selv ta kontakt med oss for å få støtte.

Bedrifts- og næringskunder omfattes ikke av støtteordningen.

Hvordan utbetales strømstøtten i praksis?

Du trenger ikke å foreta deg noe for å få strømstøtte. Kompensasjonen trekkes automatisk fra den månedlige nettleiefakturaen din. Unntak er kunder som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen sin. De må ta kontakt med oss for å få støtte.

Fagne etterfakturerer nettleien. Hvor mye du får i strømstøtte står spesifisert på en egen fakturalinje som heter «Kompensasjon Staten».

Merk deg at dersom kompensasjonsbeløpet overstiger det du skal betale i nettleie, vil du få utbetalt restbeløp på 50 kr eller mer. Dersom tilgodebeløpet ditt er lavere enn 50 kr, blir dette overført og trukket på neste nettleiefaktura.

For at vi skal kunne gjennomføre utbetalingen av et eventuelt restbeløp, må du registrerer kontonummeret som skal benyttes ved å logge inn på Min side og følge instruksjonene der.

Du kan selv sjekke forbruket ditt og se fakturaen din ved å logge deg inn på Min side.

Hvor mye får jeg i kompensasjon?

Hvor stort fratrekket ditt faktisk blir i kroner, avhenger av hvor mye forbruk du har og hvordan kraftprisen utvikler seg. Gjennomsnittsprisen settes av myndighetene i slutten av hver måned, og dette gir grunnlaget for utregningen av fratrekket som kommer på neste nettleieregning.

Vi har fem ulike prisområder for strøm her til lands – sør, øst, vest, midt og nord. Støttesatsen regnes ut fra den månedlige gjennomsnittsprisen for området du tilhører.

Gjennomsnittlig spotpris i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) ble i april rundt 1,74 kroner per kWh (eks moms). Dette gir en støttesats på rundt 1,04 kroner per kWh.

Her finner du oversikt over alle prisområder og støttesatsene for april 2022.

Eksempler på støtte i april 2022

Med en støttesats på 103,89 øre per kWh, som ble satsen for april i Rogaland, vil du for eksempel få 2 078 kroner i kompensasjon dersom du brukte 2 000 kWh.

 • Med et månedsforbruk på 1 000 kWh, reduseres strømregningen din med 1 039 kroner.
 • Med et månedsforbruk på 2 000 kWh, reduseres strømregningen din med 2 078 kroner.
 • Med et månedsforbruk på 3 000 kWh, reduseres strømregningen din med 3 117 kroner.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE. Der finner du også flere utregningseksempler.

Vil du vite mer om bakgrunnen for kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider.

Har du fortsatt spørsmål om strømstøtten? Kontakt oss:

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l.

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.

Siste nyheter

 • Nå starter trinn to for nettselskapets største linjeryddingsprosjekt

  I fjor begynte Fagne med en omfattende skogrydding langs 850 kilometer med høyspenningslinjer i en rekke kommuner i vår region. Arbeidet påvirker flere tusen grunneiere, men er viktig for å sikre strømforsyningen og el-sikkerheten. Nå starter trinn to av prosjektet.

  Les mer
 • Nå endres strømstøtten

  Fra og med 1. september er det timeprisen på strøm som avgjør hvor mye du får i strømstøtte. Strømstøtten slår inn når timeprisen overstiger 70 øre per kWh for strømforbruk inntil 5 000 kWh per måned. Støttegraden vil fortsatt være på 90 prosent. Ordningen gjelder ut 2024.  

  Les mer
 • Styrker strømforsyningen til Bømlo

  Nye undersjøiske kabler skal ivareta forsyningssikkerheten og det økende kraftbehovet til øykommunen Bømlo.

  Les mer
Se alle nyheter