Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser er forlenget

Mye tyder på at kraftprisene kan bli liggende på et høyt nivå også fremover. For å hjelpe husholdninger med å håndtere de ekstraordinære strømprisene har regjeringen forlenget strømstøtteordningen ut mars 2023.

I desember i fjor innførte regjeringen en midlertidig støtteordning som skulle hjelpe husholdninger til å håndtere de rekordhøye strømprisene gjennom vinteren. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien.

Nå har regjeringen besluttet å forlenge strømstøtteordningen ut mars 2023. Betingelsene for støtten vil være de samme som i dag. Staten dekker 80 prosent av strømprisene som overstiger gjennomsnittlig spotpris på 70 øre per kilowattime (kWh). For forbruk fra oktober til desember 2022 dekkes 90 prosent.

I begynnelsen av august varslet regjeringen at de vil foreslå for Stortinget at staten skal dekke 90 prosent av kostnaden når strømprisen er over 70 øre/kWh også for forbruk i september.

Hvem omfattes av ordningen?

Strømstøtteordningen inkluderer alle husholdninger: eneboliger, borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap og landbrukseiendom.

Kompensasjonen gis uansett strømavtale, og gjelder dermed også deg som har fastprisavtale. Du får tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig strømpris i området du bor i, uavhengig av hvilken avtale du har.

Ordningen omfatter kun husholdningsforbruk og kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Det er egne regler for kompensasjon av fellesmålt strøm:

Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen. Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen. Du må da dokumentere at du har fått dispensasjon fra kommunen og selv ta kontakt med oss for å få støtte.

Bedrifts- og næringskunder omfattes ikke av støtteordningen.

Hvordan utbetales strømstøtten i praksis?

Du trenger ikke å foreta deg noe for å få strømstøtte. Kompensasjonen trekkes automatisk fra den månedlige nettleiefakturaen din. Unntak er kunder som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen sin. De må ta kontakt med oss for å få støtte.

Fagne etterfakturerer nettleien. Hvor mye du får i strømstøtte står spesifisert på en egen fakturalinje som heter «Kompensasjon Staten».

Merk deg at dersom kompensasjonsbeløpet overstiger det du skal betale i nettleie, vil du få utbetalt restbeløp på 50 kr eller mer. Dersom tilgodebeløpet ditt er lavere enn 50 kr, blir dette overført og trukket på neste nettleiefaktura.

For at vi skal kunne gjennomføre utbetalingen av et eventuelt restbeløp, må du registrerer kontonummeret som skal benyttes ved å logge inn på Min side og følge instruksjonene der.

Du kan selv sjekke forbruket ditt og se fakturaen din ved å logge deg inn på Min side.

Hvor mye får jeg i kompensasjon?

Hvor stort fratrekket ditt faktisk blir i kroner, avhenger av hvor mye forbruk du har og hvordan kraftprisen utvikler seg. Gjennomsnittsprisen settes av myndighetene i slutten av hver måned, og dette gir grunnlaget for utregningen av fratrekket som kommer på neste nettleieregning.

Vi har fem ulike prisområder for strøm her til lands – sør, øst, vest, midt og nord. Støttesatsen regnes ut fra den månedlige gjennomsnittsprisen for området du tilhører.

Gjennomsnittlig spotpris i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) ble i april rundt 1,74 kroner per kWh (eks moms). Dette gir en støttesats på rundt 1,04 kroner per kWh.

Her finner du oversikt over alle prisområder og støttesatsene for april 2022.

Eksempler på støtte i april 2022

Med en støttesats på 103,89 øre per kWh, som ble satsen for april i Rogaland, vil du for eksempel få 2 078 kroner i kompensasjon dersom du brukte 2 000 kWh.

 • Med et månedsforbruk på 1 000 kWh, reduseres strømregningen din med 1 039 kroner.
 • Med et månedsforbruk på 2 000 kWh, reduseres strømregningen din med 2 078 kroner.
 • Med et månedsforbruk på 3 000 kWh, reduseres strømregningen din med 3 117 kroner.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE. Der finner du også flere utregningseksempler.

Vil du vite mer om bakgrunnen for kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider.

Har du fortsatt spørsmål om strømstøtten? Kontakt oss:

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l. Telefontid mandag til fredag 08.00-15.30.

Send oss en henvendelse her

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.

Ring 987 05 271

Siste nyheter

 • Planlegg trefelling og meld fra hvor du graver!

  Skal du ut og jobbe i hagen i påsken? Husk å gi beskjed til nettselskapet på forhånd dersom du skal felle trær eller grave i nærheten av strømførende linjer og kabler. Det er heller ingen skam å be kvalifiserte fagfolk om hjelp.

  Les mer
 • Varsler kraftig vind – fare for strømbrudd!

  Metrologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for sterk vind fredag 17. februar.

  Les mer
 • Odda i Ullensvang kommune

  Regjeringen gjør endringer i strømstøtteordningen

  Regjeringen la 15. februar frem forslag til endringer i strømstøtten til husholdningene. Strømstøtten skal nå beregnes time for time, husholdningene får mer hjelp om sommeren og ordningen utvides ut 2024.

  Les mer
Se alle nyheter