Slik kompenseres du for høye strømpriser

Fra desember til og med mars får husholdninger støtte fra staten til ekstraordinære strømkostnader. Det vil si at du får deler av dine strømutgifter tilbakebetalt over nettleien.

Regjeringen vedtok før årsskiftet en kompensasjonsordning for de høye strømprisene. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt over nettleien.

Staten skal dekke 55 prosent av strømprisene som oversteg gjennomsnittlig spotpris på 70 øre pr. kilowattime (kWh) i desember i fjor. Støtten utgjør 73,62 øre/kWh forbruk i desember måned.

Statens kompensasjonsordning gjelder også for månedene januar, februar og mars 2022. I disse månedene har regjeringen foreslått å øke kompensasjonsgraden fra 55 til 80 prosent. Dersom forslaget blir vedtatt, betyr det at staten dekker 80 prosent av strømprisene som overstiger gjennomsnittlig spotpris på 70 øre pr. kilowattime (kWh). Hva den statlige strømstøtten blir på i de kommende månedene (januar, februar og mars), avhenger av hvor mye strøm du bruker og hvordan kraftprisen utvikler seg.

Hvem får kompensasjon?

Direktestøtten inkluderer alle husholdninger: eneboliger, borettslag, aksjeleiligheter og landbrukseiendom. Husholdninger i borettslag, sameier og aksjeleiligheter skal kompenseres for både forbruk for fellesmålt strøm og individuelle målere.

NB! Fellesmålere i borettslag og sameier og landbrukseiendom registrert som næring omfattes ikke av ordningen fra start. Myndighetene jobber med å få på plass en løsning fra og med januar 2022. Du kan lese mer om dette på NVEs nettsider.

Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen. 

Kompensasjonen gis uansett strømavtale, og gjelder dermed også de som har fastprisavtale. Du får tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig strømpris i området du bor i, uavhengig av hvilken avtale du har med strømleverandøren din.

Du får kompensasjon for månedsforbruk på opptil 5000 kilowattimer. Forbruk over dette blir ikke kompensert. I desember 2020 vil 93 prosent av husholdningene ligge innenfor taket for kompensasjonsordningen, ifølge NVE.

Hvordan utbetales strømstøtten i praksis?

Du trenger ikke å foreta deg noe for å få strømstøtte. Kompensasjonen trekkes automatisk fra den månedlige nettleiefakturaen din.

Fagne etterfakturerer nettleien og sender ut desember-fakturaen i uke 2 til de som har eFaktura og i uke 3 til de som har papirfaktura. Hvor mye du får i strømstøtte for desember 2021 vil da stå spesifisert på egen fakturalinje som «Kompensasjon Staten».

Merk deg at dersom kompensasjonsbeløpet overstiger det du skal betale i nettleie, vil du få utbetalt restbeløp på 50 kr eller mer. Dersom tilgodebeløpet ditt er lavere enn 50 kr, blir dette overført og trukket på neste nettleiefaktura.

For at vi skal kunne gjennomføre utbetalingen av et eventuelt restbeløp, må du registrerer kontonummeret som skal benyttes ved å logge inn på Min side og følge instruksjonene der. Kunder som enda ikke har gjort dette, fikk tilsendt en påminnelse via sms fra Fagne den 19.januar.

Du kan selv sjekke forbruket ditt og se fakturaen din ved å logge deg inn på Min Side.

Eksempler på støtte i desember 2021:

Med en gjennomsnittlig spotpris på 1,77 kroner per kWh (eks moms), dekker staten 73,62 øre per kWh (inkl. moms).

 • Med et månedsforbruk på 2000 kWh, reduseres strømregningen din med 1472 kroner.
 • Med et månedsforbruk på 3000 kWh, reduseres strømregningen din med 2209 kroner.
 • Med et månedsforbruk på 4000 kWh, reduseres strømregningen din med 2945 kroner.

Les mer om kompensasjonsordningen hos NVE

Les mer om bakgrunnen for strømstøtte-vedtaket på regjeringens nettsider

Har du fortsatt spørsmål om strømstøtten? Kontakt oss:

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l. Telefontid mandag til fredag 08.00-15.30.

Send oss en henvendelse her

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.

Ring 987 05 271

Siste nyheter

 • Planlegg trefelling og meld fra hvor du graver!

  Skal du ut og jobbe i hagen i påsken? Husk å gi beskjed til nettselskapet på forhånd dersom du skal felle trær eller grave i nærheten av strømførende linjer og kabler. Det er heller ingen skam å be kvalifiserte fagfolk om hjelp.

  Les mer
 • Varsler kraftig vind – fare for strømbrudd!

  Metrologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for sterk vind fredag 17. februar.

  Les mer
 • Odda i Ullensvang kommune

  Regjeringen gjør endringer i strømstøtteordningen

  Regjeringen la 15. februar frem forslag til endringer i strømstøtten til husholdningene. Strømstøtten skal nå beregnes time for time, husholdningene får mer hjelp om sommeren og ordningen utvides ut 2024.

  Les mer
Se alle nyheter