Hvem bestemmer at nettleien øker 1. mars 2024?

Inntektene til nettselskapene er strengt regulert av myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlig en individuell inntektsramme for hvert enkelt nettselskap. Inntektsrammen gir føringer for hvor mye Fagne kan ta inn i nettleie. Den skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet.

Les mer

Hvor mye endrer nettleieprisene seg for meg fra 1. mars 2024?

Nettleien økes med ca. 15 prosent. For en gjennomsnittlig kunde betyr det ca. 100 kroner i måneden. Akkurat hvor mye din nettleie øker avhenger av forbruket ditt.

Les mer

Hvorfor endrer Fagne nettleieprisene 1. mars 2024?

Det er flere årsaker til at vi nå justerer nettleien. Fagne investerer i 2024 over 760 millioner kroner i å oppgradere og utvide strømnettet i regionen vår. Dette gjør vi for å levere på samfunnsoppdraget vårt: Å sørge for at kundene våre, eksisterende og fremtidige, har strøm. I tillegg gjeninnførte Statnett i 2024 fastleddet i […]

Les mer

Hvor mye har Fagne tjent på omleggingen til ny nettleiemodell?

Innføring av ny nettleiemodell har ikke påvirket nettselskapenes samlede inntekter. Den har kun påvirket fordelingen av kostnadene mellom kundene, slik at de som belaster nettet mest, også betaler mest.

Les mer

Hvem bestemte innføringen av en ny nettleiemodell i 2022?

Omleggingen til ny nettleiemodell fra 1. juli 2022 ble bestemt av regjeringen og gjelder alle nettselskap i Norge.

Les mer

Hva bruker mest strøm hjemme hos meg?

Det er penger å spare på å være bevisst på hvor mye strøm du bruker totalt. Boligeiere bruker mest strøm på å varme opp bolig og vann. For en gjennomsnittshusholdning går rundt 60 prosent av strømregningen til oppvarming av boligen. I tillegg er det viktig at du jevner ut forbruket og unngår forbrukstopper. Det er […]

Les mer

Hvor mye kan jeg spare på å bruke strøm smartere?

Klarer du å tilpasse forbruket ditt til et lavere kapasitetstrinn, kan du spare 1 200 kroner årlig. I tillegg er prisen på energileddet billigere om natten og i helgene, sammenliknet med dagtid. Dersom du for eksempel flytter lading av elbil til natt og lader sakte med trygg hjemmelader, kan du spare penger.

Les mer

Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig?

Ved å logge deg inn på Min side, kan du se hvor mye strøm du har brukt per time, døgn og måned bakover i tid. Her ser du også dine strømtopper og når de skjer. Klikk på «effektkurver» for å se dine forbrukstopper. I tillegg kan du be om å bli varslet via SMS eller e-post […]

Les mer

Hva med brannfaren hvis jeg bruker mer strøm om natten?

Flytting av forbruk skal ikke gå ut over sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin om natten. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten med godkjent ladeutstyr.

Les mer

Hvordan kan jeg påvirke nettleien min?

De som bruker mest strøm, kan påvirke nettleien sin mest. Nøkkelen er å fordele strømforbruket gjennom dagen. For eksempel bør du unngå å skru opp varmeovner, lade elbil, sette på vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin samtidig. Varmtvannsberederen kan svært mange slå av på dagtid uten at man merker det. Dette er enkle og kostnadsbesparende grep. På […]

Les mer