Er innføring av ny nettleie et resultat av utenlandskabler?

Nei, formålet med ny nettleie er å få nettkundene til å jevne ut strømforbruket sitt gjennom døgnet. Dagens nettleie gir få insentiver til å flytte strømforbruk til tider på døgnet med mindre belastning av nettet. Når samfunnet elektrifiseres, kan vi derfor risikere å måtte bygge mer nett enn nødvendig. Det kan gi unødvendige økninger i […]

Les mer

Hvor mye tjener Fagne på omleggingen til ny nettleie?

Innføring av ny nettleiemodell påvirker ikke nettselskapenes samlede inntekter. Den påvirker kun fordelingen av kostnadene mellom kundene, slik at de som belaster nettet mest, også betaler mest. Hensikten med den nye prismodellen er å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer. Det gir lavest mulig nettleie over tid og mindre naturinngrep ved […]

Les mer

Hvorfor endres nettleien akkurat nå, når strømprisene er høye?

Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom flere høringsrunder. Våren 2022 har nettbransjen i samarbeid med forbrukerorganisasjoner, miljøbevegelsen og næringsliv laget en felles anbefaling som i stor grad har blitt tatt til følge, og forskriftsendringen om ny nettleie trer i kraft 1. […]

Les mer

Hva er den største forskjellen mellom gammel og ny nettleie?

Fra 1. juli 2022 vil nettleien bestå av et kapasitetsledd, et energiledd og offentlige avgifter. Det som tidligere var fastleddet med en fast årlig kostnad som var lik for alle kunder, erstattes nå av et kapasitetsledd som er basert på din individuelle forbruk. Kapasitetsleddet bestemmes av de timene du bruker mest strøm samtidig. Dersom du […]

Les mer

Hvem har bestemt innføringen av en ny nettleiemodell?

Omleggingen til ny nettleiemodell fra 1. juli 2022 er bestemt av regjeringen og gjelder alle nettselskap i Norge.

Les mer

Hva bruker mest strøm hjemme hos meg?

Også med ny nettleiemodell er det penger å spare på å være bevisst på hvor mye strøm du bruker totalt. Boligeiere bruker mest strøm på å varme opp bolig og vann. For en gjennomsnittshusholdning går rundt 60 prosent av strømregningen til oppvarming av boligen. I tillegg er det viktig at du jevner ut forbruket og […]

Les mer

Hvor mye kan jeg spare på å bruke strøm smartere?

Klarer du å tilpasse forbruket ditt til et lavere kapasitetstrinn, kan du spare 1 200 kroner årlig. I tillegg er prisen på energileddet billigere om natten og i helgene, sammenliknet med dagtid. Dersom du for eksempel flytter lading av elbil til natt og lader sakte med trygg hjemmelader, kan du spare penger.

Les mer

Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig?

Ved å logge deg inn på Min side, kan du se hvor mye strøm du har brukt per time, døgn og måned bakover i tid. Her ser du også dine strømtopper og når de skjer. Klikk på «effektkurver» for å se dine forbrukstopper. I tillegg kan du be om å bli varslet via SMS eller e-post […]

Les mer

Kommer nettleien min til å gå opp eller ned fra 1. juli 2022?

Uavhengig av innføringen av ny nettleiemodell øker Fagne tariffene fra 1. juli 2022. Det er myndighetene som bestemmer inntektene for hvert enkelt nettselskap. Inntektsrammen skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av nytt strømnett. Fagne må fastsette sine nettleietariffer basert på den gitte rammen og er nødt til å tilpasse prisene nå. Sist gang Fagne justerte […]

Les mer

Hva med brannfaren hvis jeg bruker mer strøm om natten?

Flytting av forbruk skal ikke gå ut over sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin om natten. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten med godkjent ladeutstyr.

Les mer