Bygge, grave, rive

Om du skal bygge, grave eller rive i Fagnes nettområde, koble deg til strømnettet eller øke kapasiteten på ditt strømnett, er det viktig å ta kontakt med oss i god tid.

Her finner du informasjon om retningslinjer og krav som gjelder for det arbeidet du skal utføre eller få utført, og hvorfor det er svært viktig å følge de søknadsprosesser og bestemmelser som settes av oss i Fagne.

Koble til eller øke kapasitet

Koble til eller øke kapasitet

Er du privat- eller næringskunde, og trenger (mer) strøm til en ny bolig, boligfelt, fritidsbolig, næringsbygg, næringsområde, lading eller annet? Når du skal koble deg til strømnettet for å realisere dine byggeplaner, er det noen viktige punkter du bør vite…

Les mer

Priser nettjenester

Priser nettjenester

Fagne transporterer strømmen til deg og sørger for et strømnett med høy leveringssikkerhet. Vi tilbyr også en rekke andre nettrelaterte tjenester som du finner prisestimater på her.

Les mer

Saksganger for nettjenester

Saksganger for nettjenester

Av/på-kobling av stikkledning Handling Gjennomsnittligbehandlingstid Kunde henvender seg til elektriker om av/på-kobling – Elektriker sender forespørsel til Fagne – Fagne sender tilbakemelding eller tilbudsbrev 10 dager Kunde aksepterer tilbud ved betaling Tilbudet er gyldig i 30 dager Elektriker eller Fagne-montør…

Les mer

Tekniske krav

Tekniske krav

Vi i Fagne stiller en del tekniske krav som både egne ansatte og innleide entreprenører må følge. Dette er for at vi til enhver tid skal kunne sikre høy forsyningssikkerhet til alle våre kunder og for å kunne levere på…

Les mer

Minsteavstand til elektrisk anlegg

Minsteavstand til elektrisk anlegg

Skal du i gang med et byggeprosjekt? Husk at det finnes regler og restriksjoner for hvor nært et strømførende anlegg du kan bygge.

Les mer

Arbeid nær elektrisk anlegg

Arbeid nær elektrisk anlegg

Arbeid i bakken eller i luften nær elektriske anlegg kan være farlig. Noe av det viktigste du gjør, er å gi beskjed til nettselskapet på forhånd.

Les mer

Flytte eller rive linje, kabel, anlegg

Flytte eller rive linje, kabel, anlegg

Trenger du å få flyttet en strømstolpe, luftledning, et strømskap eller en kabel som ligger i bakken? Her er det du må vite.

Les mer

For leverandører

For leverandører

Fagne AS anskaffer årlig varer og tjenester for flere hundre millioner kroner.

Les mer