Bygge, grave, rive

Om du skal bygge, grave eller rive i Fagnes nettområde, koble deg til strømnettet eller øke kapasiteten på ditt strømnett, er det viktig å ta kontakt med oss i god tid.

Her finner du informasjon om retningslinjer og krav som gjelder for det arbeidet du skal utføre eller få utført, og hvorfor det er svært viktig å følge de søknadsprosesser og bestemmelser som settes av oss i Fagne.