Byggtekniske krav

Byggtekniske krav

Når det blir behov for ny eller mer kapasitet til boliger, hytter, næringsbygg eller større næringsområder, må vi bygge ut nytt strømnett. Den vanligste måten å gjøre dette på er å bygge nye nettstasjoner og legge nye jordkabler i bakken.

Dette arbeidet utfører vi også dersom gamle luftlinjer eller stolper skal tas ned og erstattes med kabler i bakken.

Skal du grave grøfter eller plassere jordkabler og frittstående nettstasjoner, må du sette deg inn i informasjonen som du finner i følgende vedlegg:

Beskrivelse av anleggsarbeid for Fagne

Skal du flytte eller plassere nettstasjoner inne i bygg, må du sette deg inn i informasjonen du finner i følgende vedlegg:

Krav til nettstasjon i bygg

For henvendelser som gjelder_

  • større tilknytning eller forsterkning
  • innmating
  • flytting av høyspenningsanlegg
  • grøftesamarbeid
  • kartgrunnlag
  • eiendom
  • erstatningskrav

Registrer din sak her.