Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Flytte eller rive linje, kabel, anlegg

Trenger du å få flyttet en strømstolpe, luftledning, et strømskap eller en kabel som ligger i bakken? Her er det du må vite.

Kontakt Fagne i god tid dersom du ønsker å flytte strømkabel, kabelskap, linjenett, legge om fra luftstrekk til jordkabel på eiendommen din, eller flytte andre deler av nettanlegget. Da kan vi gjøre en vurdering av saken og beregne kostnader for arbeidet.

Kostnader knyttet til flytting av elektriske anlegg må normalt betales av deg som kunde. Disse kostnadene er regulert i Standardavtale for nettleie og tilknytning, § 3-10 Flytting eller fjerning av ledninger/nett. Som hovedregel kan du kun be om flytting av lavspenningsnett, og bare unntaksvis av høyspenningsnett.

I noen tilfeller kan vi som nettselskap vurdere at en eventuell flytting faktisk kan gi fordel for vår nettdrift eller for andre kunder. I slike tilfeller vil Fagne dekke en forholdsmessig andel av kostnadene. Dersom vi velger å oppgradere strømnettet i forbindelse med en slik flytting, er det Fagne som tar kostnadene med oppgraderingen mens du som kunde betaler for selve flyttingen.

Kostnader knyttet til flytting av elektriske anlegg

Flytting av enkel lavspentstolpefra kr 20.000,-
Flytting av strømskapfra kr 20.000,-
Flytting av bardunfra kr 6.000,-

Vi presiserer at dette ikke er faste priser, men estimerte kostnader basert på lignende arbeid vi har utført tidligere.

Bestilling, gjennomføring og fakturering

Alle henvendelser om flytting eller omlegging av anlegg må meldes skriftlig til Fagne av deg eller ev. din representant / entreprenør/ installatør. 

Når du har sendt oss din bestilling om flytting av elektriske anlegg, behandler vi saken og skisserer opp en teknisk løsning. Løsningen vi kommer frem til avgjør hvor stor kostnaden blir for deg. Du mottar deretter et tilbudsbrev fra oss med informasjon og begrunnelser rundt vår estimerte kostnad.

Tilbudet må aksepteres av deg før vi kan gå i gang med arbeidet vårt. Kostnadene for arbeidet blir fakturert først etter at vårt arbeid er utført.  

Vi kan ikke kreve at du dekker kostnadsoverskridelser på mer enn 15 prosent ut over det estimerte beløpet som var i vårt tilbud til deg. Unntaket er kostnadsoverskridelser som skyldes forhold på din side.

Hvilket type anlegg er mitt anlegg?

 • Lavspenningsanlegg er vanlige strømstolper og strømskap. 
 • Høyspenningsanlegg er større master og nettstasjoner.

Vår nye forespørselsportal er aktiv fra 5. april, og alle må lage en ny bruker i den nye portalen for å kunne sende forespørsler. Les mer her.

Gjelder det:

 • Flytting av nettanlegg
 • Jordfeil eller problemer med spenning
 • Trefelling
 • Arbeid nær strømnettet
 • Plusskunde, solcelleanlegg eller innmating
 • Større tilknytning / forsterkning
 • Grøftesamarbeid
 • Kartgrunnlag
 • Eiendom
 • Erstatningskrav

Ring 987 05 271Mandag til fredag kl.08.00 – 15.00.