Dersom elektrisk utstyr oppfører seg merkelig, kan dette skyldes problemer med spenningen. Det kan være lamper og lys i huset som blinker eller lyser svakere enn normalt, eller at elbilen ikke lader som den skal. I verste fall kan spenningsfeil ødelegge elektriske apparater eller utstyr.

Spenningskvalitet

Spenningen på strømnettet må ha en viss kvalitet for at den skal kunne brukes trygt og ikke gi negativ påvirkning på elektriske apparater.

Lav risiko for problemer med utstyr:

Ved blinking eller endringer i lysstyrken i lamper er normalt variasjonen i spenningen ikke så stor at det skaper problemer for elektrisk utstyr tilknyttet samme strømnettet.

Middels risiko for problemer / ødeleggelse på utstyr:

Dersom elektrisk utstyr ikke fungerer optimalt eller kobler seg ut, er spenningen trolig utenfor grenseverdiene. Årsaken i slike tilfeller kan være svakt nett pga. lang avstand til transformatoren, høye startstrømmer for utstyret som brukes eller feil i selve utstyret.

Svært høy risiko for ødeleggelse på utstyr og branntilløp:

I tilfeller der du opplever havari på elektrisk utstyr, kan dette skyldes at spenningsforholdene er alvorlige og betydelig utenfor grenseverdiene. I slike tilfeller kan du oppleve at elektriske apparater går helt i stykker og i verste fall også kan forårsake brann eller branntilløp.

(Årsaken til variert spenningskvalitet kan også skyldes lyn eller feil i nettet.) 

I Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er det satt grenser for hvor store avvik eller forstyrrelser en normal spenning kan ha.

Hva gjør jeg om jeg opplever problemer med spenningskvaliteten?

Hvis du mistenker at du har dårlig spenningskvalitet, kan du kontakte Fagne slik at vi kan sjekke spenningsforholdene inn til din installasjon. Dersom vi avdekker at årsaken er dårlig eller svakt strømnett, vil vi sette i verk tiltak for å forbedre dette. 

Noen tiltak vil imidlertid kunne være omfattende og ta noe tid før de kan gjennomføres. Vi vil i slike tilfeller komme med råd om bruk av nettet slik at problemene kan reduseres frem til vi har fått rettet feilen.

Dersom du har et eldre anlegg og naboer ikke opplever samme problemer som deg, anbefaler vi at du kontakter autorisert elektroinstallatør. Da kan årsaken være i eget anlegg og installatøren vil kunne komme med anbefalinger om bruk eller oppgradering av installasjonen din.

Du kan du lese mer dette i Veileder for utfordrende elektriske artikler som Fornybar Norge har utarbeidet. Veilederen gir en god oversikt over hvilke forstyrrelser som kan oppstå, hvilke kriterier som er lagt til grunn, i tillegg beskriver den utfordringene ved bruk av denne type apparater.

Last ned Veileder for utfordrende elektriske artikler her

Ansvar

Vi i Fagne er ansvarlig for å holde strømnettet i tilfredsstillende tilstand. Imidlertid vil noen tiltak være omfattende og ta tid å gjennomføre. I slike tilfeller plikter vi å gi tydelig informasjon til deg som kunde om estimert utbedringstid.

Om du skal installere utstyr som betraktes som utfordrende elektrisk apparat, må du melde dette inn til oss. Noen elektriske apparater/ utstyr har så høyt effektuttak at vi må forsterke strømnettet før utstyret kan tilkobles. For å opprettholde spenningskvaliteten, er det derfor viktig at du informerer oss om større utvidelser på forhånd. Elbilladning, elektriske motorer i for eksempel store varmepumper, vedsager etc. har høye startstrømmer som kan skape spenningsproblemer.

Hvis du installerer utstyr som forårsaker uakseptabel spenningsvariasjon i nettet, vil du kunne bli holdt økonomisk ansvarlig for problemer hos nettselskapet eller andre kunder.

Elektrisk utstyr som selges og benyttes i det norske strømnettet skal være konstruert for å fungere innenfor forskriftens grenser. Det betyr at utstyret ikke skal påvirke spenningen eller annet utstyr ved bruk. Dette forutsetter bl.a. at utstyret er CE-merket. Dette merket er europeiske produsenters garanti for at alle direktiver er oppfylt.

Privatkunder som ønsker å klage på nettselskapets håndtering av spenningskvalitet kan gjøre dette til Elklagenemnda.

Råd rundt spenningskvalitet

Her er noen enkle råd på hva du kan gjøre for å holde deg innenfor den rette spenningskvaliteten i Fagne sitt nett:

 • Kjøp kun CE-merket elektrisk utstyr og merket med spenning 230 V +/- 10 % (dvs innenfor 207 til 253 V).
 • Hvis mulig, velg 3-faset elektrisk utstyr når utstyret krever mer enn 16 A sikring
 • Utstyr med motoreffekt over 2,3 kW enfase kan trekke flere ganger høyere startstrøm enn strømmen ved vanlig drift. Begrens startstrømmen med mykstarter eller frekvensomformer
 • Monter trefase kontakter i garasje, kjeller, hobbyrom, etc – både i 230 og 400 V installasjon
 • Rådfør deg med installatør ved installasjon av fastmontert utstyr og pass alltid på å fordele lasten likt mellom fasene
 • Elbillading over 10 A krever egen industrikontakt iht. norsk norm 400 (NEK 400:2014). Be installatør da ta kontakt med nettselskapet for at de kan angi styrken og kapasiteten ved inntaket før valg av ladekapasitet og installasjon mhp en- eller trefase lader.
 • Unngå å bruke effektkrevende elektriske apparater samtidig.

For henvendelser om:

 • flytting av lavspenningsanlegg
 • jordfeil
 • problemer med spenningen
 • trefelling
 • arbeid nær strømnettet
 • plusskunde/ solcelleanlegg

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.