Dette er Fagne

Fagne sørger for at 150.000 innbyggere på Haugalandet, i Sunnhordland, Ryfylke og Hardanger alltid har strøm i stikkontakten.

Fagne er et nettselskap som leverer strøm til om lag 150.000 innbyggere på Haugalandet, i Sunnhordland, indre Ryfylke og deler av Hardanger. Vi ivaretar samfunnskritisk infrastruktur i et område på over 5000 kvadratkilometer og dekker følgende kommuner: Fitjar, Stord, Sveio, Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Utsira, Sauda, Suldal og deler av Etne, Kvinnherad, Hjelmeland og Ullensvang.

Nettselskapet drifter også regionalnettet i kommunene Tysnes, Austevoll, Fitjar og Bømlo samt i deler av Bjørnafjorden og Ullensvang. I kilometer er nettet i regionen lenger enn alle riksveiene i hele Norge til sammen.

Fagne drifter og vedlikeholder samfunnskritisk infrastruktur i en rekke kommuner på sørvestlandet: Fitjar, Stord, Sveio, Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Utsira, Suldal og deler av Sauda, Etne, Kvinnherad og Ullensvang.

I Fagne jobber det mer enn 250 stolte ansatte, inkludert lærlinger. Våre lokalkjente fagfolk sørger for at innbyggerne, lokalsamfunnet og næringslivet i regionen alltid har lys og varme – også når det stormer som verst. Vi er på jobb 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Våre avdelingskontor finner du i Haugesund, Sand, Sauda, Ølen, Skånevik og på Stord, Fitjar, og Halsnøy.

Endret navn til Fagne i 2022

Fagne har fraktet strøm til og i regionen i over hundre år, men tidligere under navnet Haugaland Kraft Nett. Nettselskapet skiftet navn til Fagne i 2022, som følger av nye krav fra myndighetene. Fagne er fortsatt en del av konsernet Haugaland Kraft AS, og samfunnsoppdraget er det samme som før: Å sørge for at strømmen alltid kommer fram.

Fremtidens strømnett og Fagnes rolle i det grønne skiftet

Strømnettet utgjør selve fundamentet i et moderne, velfungerende samfunn og er navet i en sterk og attraktiv region. Sikker tilgang på strøm er viktig, både for innbyggernes personlige trygghet, samfunnets sikkerhet og for verdiskapning. Nettselskapene har også en avgjørende rolle i realiseringen av det grønne skiftet. Storstilt elektrifisering og digitalisering er avgjørende dersom vi skal nå nasjonale klimamål. I vår region er utviding av kraftintensiv industri, ferjer, fiskeoppdrett og bilparken bare noe av det som skal gå på fornybar energi i løpet av de neste tiårene.

Visjonen om fornybarsamfunnet legger stort press på strømnettet vårt. Som en del av vårt samfunnsoppdrag, skal Fagne planlegge for en framtidsrettet og kostnadseffektiv utbygging av kraftnettet i regionen. Planene frem mot 2040 kan du lese mer om i Hovedrapporten for Regional kraftsystemutredning.