Priser nettjenester

Fagne transporterer strømmen til deg og sørger for et strømnett med høy leveringssikkerhet. Vi tilbyr også en rekke andre nettrelaterte tjenester som du finner prisestimater på her.

Type oppdragPris
Flytting/ omlegging av nettanleggRegningsarbeid
Utskifting av blank stikkledning til isolert stikkledningKr. 0
Fra- og tilkobling stikkledning kabelKr. 3.000 +mva. (ved to oppmøter kommer et tillegg på kr. 1.000 +mva.)
Fra- og tilkobling stikkledning luftKr. 3.500 +mva. (ved to oppmøter kommer et tillegg på kr. 1.000 +mva.)
Frakobling/ midlertidig flytting av nettanlegg pga. skifte av bordkledningKr. 0
Prekvalifisert installatør utfører fra- og tilkobling i isolert kabelskapKr. 1.500 +mva.
Fra- og tilkobling i spesielle tilfellerArbeid faktureres etter medgått tid.
Tilkobling byggestrøm kabelKr. 3.000 +mva.
Frakobling byggestrøm kabelKr. 3.000 +mva.
Tilkobling byggestrøm luftKr. 4000 +mva.
Frakobling byggestrøm luftKr. 4000 +mva.
Provisorisk isolering av blank ledningKr. 0 de første 2 mnd., deretter kr. 1.000 pr. påbegynt mnd.
Kabelpåvisning av Fagnes jordkabler
* Geomatikk som leverer tjenesten har egne priser for hurtigbehandling. Les mer på deres hjemmesider.
Kr. 0*
Assistanse ved trefelling langs luftlinjerKr. 0
Måling av elektromagnetisk felt inkl. rapportKr. 2.000 +mva.
Utrykning til feil i nettkundes eget anleggRegningsarbeid, min. kr. 2.500 +mva.

Gjelder det:

  • Flytting av nettanlegg
  • Jordfeil eller problemer med spenning
  • Trefelling
  • Arbeid nær strømnettet
  • Plusskunde, solcelleanlegg eller innmating
  • Større tilknytning / forsterkning
  • Grøftesamarbeid
  • Kartgrunnlag
  • Eiendom
  • Erstatningskrav

Ring 987 05 271Mandag til fredag kl.08.00 – 15.00.