Priser nettjenester

Fagne transporterer strømmen til deg og sørger for et strømnett med høy leveringssikkerhet. Vi tilbyr også en rekke andre nettrelaterte tjenester som du finner prisestimater på her.

Type oppdragPris
Flytting/ omlegging av nettanleggRegningsarbeid
Utskifting av blank stikkledning til isolert stikkledningKr. 0
Fra- og tilkobling stikkledning kabelKr. 3.000 +mva.
Fra- og tilkobling stikkledning luftKr. 4.000 +mva.
Frakobling/ midlertidig flytting av nettanlegg pga. skifte av bordkledningKr. 0
Prekvalifisert installatør utfører fra- og tilkobling i isolert kabelskapKr. 1.500 +mva.
Fra- og tilkobling i spesielle tilfellerArbeid faktureres etter medgått tid.
Tilkobling byggestrøm kabelKr. 3.000 +mva.
Frakobling byggestrøm kabelKr. 3.000 +mva.
Tilkobling byggestrøm luftKr. 4000 +mva.
Frakobling byggestrøm luftKr. 4000 +mva.
Provisorisk isolering av blank ledningKr. 0 de første 2 mnd., deretter kr. 1.000 pr. påbegynt mnd.
Kabelpåvisning av Fagnes jordkabler
* Geomatikk som leverer tjenesten har egne priser for hurtigbehandling. Les mer på deres hjemmesider.
Kr. 0*
Assistanse ved trefelling langs luftlinjerKr. 0
Måling av elektromagnetisk felt inkl. rapportKr. 2.000 +mva.
Utrykning til feil i nettkundes eget anleggRegningsarbeid, min. kr. 2.500 +mva.
Kontroll av måler. Kunden faktureres kun hvis det ikke oppdages feil. Oppdages feil på måler, vil Fagne bistå kostnadsfritt med målerbytte.Kr. 2.500 +mva.

Vår nye forespørselsportal er aktiv fra 5. april, og alle må lage en ny bruker i den nye portalen for å kunne sende forespørsler. Les mer her.

Gjelder det:

  • Flytting av nettanlegg
  • Jordfeil eller problemer med spenning
  • Trefelling
  • Arbeid nær strømnettet
  • Plusskunde, solcelleanlegg eller innmating
  • Større tilknytning / forsterkning
  • Grøftesamarbeid
  • Kartgrunnlag
  • Eiendom
  • Erstatningskrav

Ring 987 05 271Mandag til fredag kl.08.00 – 15.00.