Det aller viktigste når du skal grave, er å sikre at du ikke skader hverken deg selv eller andre. Bestill derfor en gratis kabelpåvisning før du graver eller utfører annet arbeid i jorden. Denne sikrer at du ikke påfører skade på strømkabler, anlegg, din egen lommebok eller deg selv.

Kabelpåvisning

Bestill gratis kabelpåvisning hos Geomatikk
Telefon: 915 09 146
Eller logg inn på deres kundeportal og opprett en henvendelse

Merk at Geomatikk har egne priser for hurtigbehandling.

Å innhente en kabelpåvisning er noe du er pålagt å gjøre før du setter i gang med å grave i jorden. Arbeid nær elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Utfører du gravearbeid og kommer i kontakt med strømkabler eller annet anlegg i bakken, kan du med andre ord påføre stor skade på deg selv, materiell og vårt utstyr. Formålet med en kabelpåvisning er å få kontroll på om det befinner seg kabler eller annet anlegg i jorden i det området du skal grave i. På den måten unngår du risikoen for denne typen skader.

Dersom du skulle være så uheldig å skade våre kabler, vårt utstyr eller forårsake et avbrudd i strømforsyningen, eksempelvis ved graving, kan du bli stilt økonomisk ansvarlig for de kostnader som Fagne blir påført.

Arbeid i bakken eller i luften nær elektriske anlegg kan være farlig. Noe av det viktigste du gjør, er å gi beskjed til nettselskapet på forhånd.

Les mer om Arbeid nær elektrisk anlegg

For henvendelser om:

  • flytting av lavspenningsanlegg
  • jordfeil
  • problemer med spenningen
  • trefelling
  • arbeid nær strømnettet
  • plusskunde/ solcelleanlegg

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.