Saksganger for nettjenester

Av/på-kobling av stikkledning

HandlingGjennomsnittlig
behandlingstid
Kunde henvender seg til elektriker om av/på-kobling
Elektriker sender forespørsel til Fagne
Fagne sender tilbakemelding eller tilbudsbrev10 dager
Kunde aksepterer tilbud ved betalingTilbudet er gyldig i 30 dager
Elektriker eller Fagne-montør utfører oppdraget10 dager
Med forbehold om at mer komplekse enkeltsaker kan kreve ytterligere behandlingstid.

Flytting av mindre nettanlegg i lavspentnettet

HandlingGjennomsnittlig
behandlingstid
Kunde henvender seg til Fagne via https://portal.fagne.no/
Fagne vurderer omfang og sender tilbakemelding eller tilbudsbrev4 uker
Kunde aksepterer tilbud ved betaling av estimatTilbudet er gyldig i 30 dager
Fagne utfører flytting av nettanleggSaksavhengig, varierer mellom 2-4 måneder
Fagne foretar etterberegning og fakturautsendelse av oppdragMinst en måned etter utført flytting
Med forbehold om at mer komplekse enkeltsaker kan kreve ytterligere behandlingstid.

Byggestrøm

HandlingGjennomsnittlig
behandlingstid
Tilkobling: Elektriker sender forhåndsmelding til Fagne
Fagne behandler søknad og utfører tilkobling10 dager. Ved behov for forsterkning i nettet,
må du regne med noe lengre leveringstid.
Fagne fakturerer tilkoblingskostnad på nettleiefaktura
Frakobling: Elektriker sender ferdigmelding til Fagne
Fagne behandler ferdigmelding og utfører frakobling10 dager.
Fagne fakturerer frakoblingskostnad på nettleiefaktura
Med forbehold om at mer komplekse enkeltsaker kan kreve ytterligere behandlingstid.