Nettleie, priser og vilkår

Nettleie er noe alle betaler til sitt nettselskap, uavhengig av strømleverandør. Ved hjelp av nettleien sørger Fagne for et sikkert og robust strømnett i regionen.

Hva er nettleie?

Strømregningen din er delt inn i nettleie og strømforbruk. Strømleverandøren din tar betalt for strømmen du forbruker. Nettleie er det du betaler for å få transportert strømmen fra kraft­produsenten og hjem til deg. 

Over halvparten av nettleien du betaler er skatter og avgifter til staten (avgift til Enova, forbruksavgift, mva).

Nettleien skal blant annet dekke drift og vedlikehold av strøm­nettet lokalt og sentralt for å opprett­holde leverings­sikkerheten av strøm. De siste årene har leverings­sikkerheten ligget på 99,99 prosent. Fagne er i beredskap 24/7 og sørger for at strømmen alltid kommer frem til deg – også når det stormer som verst.

Dersom strømleverandøren din har inngått avtale med nettselskapet om dette, får du strøm og nettleie på samme faktura (kalt gjennomfakturering).

Hvordan bestemmes nettleieprisene?

Nettselskapene har monopol på å transportere strøm i sitt konsesjonsområde. Inntektene til nettselskapet er derfor strengt regulert av myndighetene. NVE fastsetter årlig en individuell inntektsramme for hvert enkelt nettselskap. Inntektsrammen gir føringer for hvor mye nettselskapet kan ta inn i nettleie. Inntektsrammen skal sikre nettselskapet en rimelig avkastning på investeringene, samtidig som man har incentiver til effektiv drift. 

Individuelle inntektsrammer betyr at nettleieprisene varierer fra nettselskap til nettselskap. Klima, topografi og bosettingsmønster er blant faktorene som vektlegges når NVE årlig bestemmer hvor mye hvert enkelt nettselskap kan fakturere kundene sine gjennom nettleien. 

Fagne drifter et utstrakt strømnett som i kilometer er lenger enn alle riksveiene i hele Norge til sammen. Samtidig har vi spredt bosetting i regionen og færre nettkunder å fordele kostnadene på, sammenlignet med tilstøtende nettselskaper nord og sør for oss.

Inntektsrammen til Fagne har økt de siste årene som følge av økt elektrifisering i samfunnet og omfattende oppgradering av strømnettet for å opprettholde leveringssikkerheten.

Leveringsvilkår

Dine rettigheter og plikter som nettkunde er fastsatt i to nasjonale standardavtaler utarbeidet av Energi Norge.

Oppdaterte versjoner av standardavtalene for kraftomsetning, nettleie og tilknytning finner du alltid på nettsidene til Fornybar Norge.

Avtalene regulerer forholdet mellom kunde og nettselskap og beskriver begge parters rettigheter og plikter. Avtalen beskriver i tillegg tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom nettselskapet og eier av det elektriske anlegget. Når du er koblet til strømnettet og har begynt å bruke strøm, har du godtatt vilkårene i avtalen.

Standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning er beregnet til bruk ved tilknytning og levering av nettjenester til private forbrukere og deres boliger og fritidsboliger. 

I denne standardavtalen kan du lese mer om blant annet:

 • Etablering av kundeforholdet
 • Måling og måleravlesning
 • Avregning, pris og betalingsvilkår
 • Stengning av kundens anlegg
 • Tilkobling og frakobling av installasjonen
 • Adgangsrett
 • Oppsigelse av kundeforholdet
 • Kundens krav ved forsinkelse og mangler
 • Erstatning
 • Nytt kundeforhold innen samme husstand

Følg denne linken og les avtalen i sin helhet hos Energi Norge.

Standardavtale og vilkår for nettleie og tilknytning for næringskunder beskriver standardvilkårene ved bruk og levering av nettjenester til næringskunder. Dette er en avtale som er tilpasset små og mellomstore kunder.

I denne standardavtalen kan du lese mer om blant annet:

 • Etablering av kundeforholdet
 • Måling og måleravlesning
 • Avregning, pris og betalingsvilkår
 • Stengning av kundens anlegg
 • Tilkobling og frakobling av installasjonen
 • Adgangsrett
 • Oppsigelse av kundeforholdet
 • Ansvarsforhold
 • Bestilling og godkjenning av tilknytning
 • Fremføring og plassering av overføringsnett
 • Tilknytning
 • Endring av tilknytningsvilkår

Følg denne linken og les avtalen i sin helhet hos Energi Norge.

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l.

Vår nye forespørselsportal er aktiv fra 5. april, og alle må lage en ny bruker i den nye portalen for å kunne sende forespørsler. Les mer her.

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.