Prisområder, timepriser, støttesatser – her forklarer vi hvordan strømstøtten for husholdninger fungerer og hjelper deg med å finne ut hvor mye støtte du får.

Strømstøtteordning

For å hjelpe husholdninger med å håndtere de høye strømprisene, innførte regjeringen en midlertidig kompensasjonsordning for høye strømpriser i desember 2021. Støttesatsene har blitt endret flere ganger siden innføringen, sist gang 1. januar 2024. Nå dekker staten 90 prosent av timeprisen som overstiger 73 øre/kWh (eks. moms).

Slik fungerer strømstøtten

Det er spotprisen i prisområde du bor i og ikke din faktiske strømpris som ligger til grunn for beregningen av hvor mye støtte du får. Norge er delt inn i fem prisområder og strømprisene varierer mellom områdene. Fagne sine kunder ligger i prisområde NO2 Sørvest-Norge.

Strømstøtten beregnes ut fra områdeprisen hver enkelt time. Du får strømstøtte i de timene spotprisen i NO2 overstiger 73 øre/kWh, uten moms. Da dekker staten 90 prosent av beløpet over 73 øre/kWh. Du får ikke strømstøtte for de timene strømprisen er under dette nivået.

Støttesatsen time for time i de ulike prisområdene finner du på NVE sine nettsider.

Merk at kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert, men det er veldig få husholdninger som bruker mer strøm enn dette.

Summen av strømstøtte hver måned trekkes fra på nettleiefakturaen din. Hvor stort ditt fratrekk blir i kroner, avhenger av hvor mye forbruk du har hatt. Noen ganger vil du få penger til gode, og andre ganger vil støttebeløpet kun dekke deler av nettleiefakturaen.

Du kan selv sjekke timeforbruket ditt og se fakturaen din ved å logge deg inn på Min side. Fagne etterfakturerer nettleien. Hvor mye du får i strømstøtte hver måned står spesifisert på en egen fakturalinje som heter «Kompensasjon Staten».

Strømstøtten dekker mye, men ikke alt

Jo høyere strømprisen er, desto mer strømstøtte får du, men samtidig må du betale mer for strømmen. Derfor vil det fortsatt lønne seg å bruke strøm når prisen er lavest, og begrense forbruket når strømmen er dyrest. Ved å jevne ut forbruket gjennom døgnet, kan du også holde nettleien lavest mulig. Her finner du tips til hvordan du kan påvirke nettleien din gjennom å unngå forbrukstopper:  https://fagne.no/slik-kan-du-spare-penger-pa-nettleien/ 

Har du flere spørsmål om kompensasjonen?

Det kan være mye å sette seg inn i. Derfor har vi samlet ofte stilte spørsmål og forsøkt å svare på dem etter beste evne. Ofte stilte spørsmål og svar om kompensasjonsordningen.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE.

Vil du vite mer om bakgrunnen for kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider.

Er det mer du lurer på, ta gjerne kontakt med oss.

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l.

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.

Sist oppdatert: 4. januar 2024