Faktura og forbruk

Fagne fakturerer nettleien din på etterskudd, én gang per måned. Dersom strømleverandøren din tillater det, kan du få strømutgiftene dine og nettleien din på én og samme faktura.

Strømselskapene kan inngå avtale med nettselskapene om å få tilsendt kundens nettleiefaktura. Strømselskapet betaler da nettleien for deg og lager en samlefaktura for nettleie og strøm som sendes ut til deg som kunde. Ordningen kalles gjennomfakturering. Ved gjennomfakturering er det strømleverandørens betalingsvilkår som gjelder.

Forklaring av faktura

Nettleien din består i dag av et fastledd og et energiledd, i tillegg til offentlige avgifter. Fastleddet er et fast månedsbeløp, mens energileddet er et fast beløp per kilowattime forbruk. 

På fakturaen, under “Fakturaspesifikasjon”, vil du kunne se hvor stor andel av nettleien din fastleddet og energileddet utgjør. Merk deg at på faktura omtales fastleddet som “Nettleie husholdning” og energileddet som “Energi nettleie”. Totalsummen inkluderer offentlige avgifter, som utgjør over halvparten av nettleien din: avgift energifond, forbruksavgift (elavgift) og mva. En detaljert fakturaforklaring finner du på Min Side.

Min side – fakturatjenester

På Min side finner du flere tjenester relatert til faktura og forbruk:

 • Oversikt over fakturaene dine
 • Oversikt over eget strømforbruk (for å se dine forbrukstopper – klikk på  “Effektkurver”)
 • Se prøvefaktura – få en pekepinn på hvor mye din neste nettleiefaktura kan komme på
 • Fakturaforklaring
 • Bestille eFaktura og/eller avtalegiro
 • Bestille epost-faktura
 • Be om betalingsutsettelse (gjelder kun fakturaer som ikke har gått til forfall)

Klage på faktura fra Fagne

Dersom du bestrider et krav du har mottatt fra Fagne, kan du registrere en fakturaklage. Dette gjelder eksempelvis:

 • Nettleiefaktura
 • Anleggsbidrag
 • Skadesaker på Fagne sine anlegg

Registrer klage
Krav rettet mot strømleverandør må meldes direkte til din strømleverandør.

Betalingsvilkår

Fagne har minst to uker betalingsfrist. Etter fristens utløp, beregnes renter etter den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats. Ved eventuell purring blir det beregnet gebyr i henhold til inkassoloven. Gebyr for 1. purring er kr 35,-.

Dersom du ikke betaler fakturaen innen betalingsfristen, vil du motta en betalingspåminnelse/inkassovarsel. Hvis innbetaling fortsatt uteblir, vil fordringen bli oversendt til inkassoselskap for oppfølging, noe som medfører inndrivelseskostnader.

For dekning av kostnader i forbindelse med åpning av et abonnement som er blitt stengt på grunn av misligholdt betaling, blir du som kunde belastet med et tilkoblingsgebyr på kr 1800,-. Det forutsettes at åpning finner sted i normal arbeidstid.

Oppmøte for stenging av strøm på grunn av manglende betaling, og som ikke blir utført, kan faktureres med kr. 1800,-. Anlegg til kunder som avregnes månedlig, vil kunne frakobles selv om det er produsert purring. Om anlegget ditt stenges på grunn av manglende betaling, må all gjeld betales før anlegget ditt kan åpnes igjen.

Betalingsmetoder

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger, hvor du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine.

Oppretter du betalingsmåten AvtaleGiro for betalinger av regninger fra oss i Fagne, sørger banken for at disse betales direkte fra din konto på forfallsdato. Selv om trekkene for AvtaleGiro trekkes av banken, beholder du full oversikt og kontroll over regningene dine .

Før forfall mottar du varsel om kommende betaling. Varselet viser spesifisert beløp og dato for betaling. Du kan enkelt stoppe betalingen i nettbanken eller ved å kontakte banken din.

På forfall belaster banken kontoen din og overfører beløpet til oss.

Etter forfall kan du kontrollere at regningen er betalt. Kontoutskriften gjelder som kvittering for betalte regninger.

Kom i gang med AvtaleGiro

 1. Tilbud i nettbanken – Når du betaler en regning fra oss, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale. Ved å akseptere tilbudet, opprettes avtalen. Du får deretter beskjed om når avtalen trer i kraft. Inntil avtalen er aktivert, må du betale regninger tilsendt i posten som normalt.
 2. Kontakt banken – Kontakt kundeservice i din bank eller gå innom nærmeste kontor for å opprette en avtale.3. Etter betaling – Du kan også logge deg inn på Min Side og opprette avtalegiro der. Ha bankID tilgjengelig ved denne registreringen.

Med en eFaktura får du regningen ferdig utfylt rett i nettbanken din. Du behøver ikke taste inn KID- og kontonummer manuelt – kun godkjenne betalingen.

Hver gang du mottar en ny regning med eFaktura i nettbanken din, vil du motta et varsel på e-post.

Du kan selv velge å endre beløp og forfallsdato for en eFaktura. Når du har betalt regningen, oppbevares den elektronisk i nettbanken. På denne måten har du til enhver tid full oversikt over både betalte og ubetalte regninger.

Er du kunde i flere nettbanker, vil dine eFakturaer være synlige i alle nettbankene. Du velger selv hvilken nettbank og konto du ønsker å betale regningen fra. Etter at betalingen er utført, arkiveres informasjonen i den nettbanken du valgte for betaling. Kombinerer du eFaktura med Avtale Giro, vil betalingen skje automatisk fra den banken hvor AvtaleGiro ble opprettet.

Fordeler med eFaktura

 • Du slipper å taste inn KID-nummer
 • Full oversikt over betalte og ubetalte regninger
 • Bedre kontroll ved at du må godkjenne regningen før beløpet trekkes fra konto
 • Du kan betale hvor du vil, f.eks. når du er ute på reise
 • Du blir varslet på e-post hver gang du mottar en ny regning

Kom i gang med eFaktura

Du inngår en avtale om eFaktura med nettbanken din. Etter 1.desember 2021 tillater ikke lenger myndighetene at du inngår eFaktura-avtale med fakturautstedere enkeltvis. Alle som (fortsatt) ønsker eFaktura fra Fagne, må derfor logge inn i nettbanken og velge “Ja takk til alle” / “Alltid eFaktura” / “eFaktura fra alle“ eller lignende . Du vil da få tilsendt regninger fra alle leverandører som kan sende eFaktura. 

Ønsker du å reservere deg mot eFaktura fra bestemte bedrifter, må du gjøre endringene manuelt i nettbanken etter at du har gitt “Ja takk til alle”-samtykke. 

Du kan velge å få dine eFakturaer automatisk betalt på forfallsdato ved å kombinere eFaktura med AvtaleGiro. Med denne kombinasjonen sendes fremdeles eFakturaen med fakturadetaljene direkte til nettbanken din og lagres der, men du slipper å godkjenne betalingen for at pengene skal trekkes fra kontoen din.

Du beholder full kontroll over regningene og finner enkelt igjen alle betalte regninger.

Har du tilrettelagt for mottak av EHF-faktura og firmaet ditt er registrert i Elma-registeret, sender vi deg EHF-faktura.

Dersom du mottar papirfaktura og ønsker EHF, ta kontakt med oss, så fikser vi det.

Tre krav må være oppfylt for å sende EHF-fakturaer:

 1. Utsteder av regningen må være registrert med organisasjonsnummer i SendRegning.
 2. Mottakers organisasjonsnummer må angis ved utstedelse.
 3. Mottaker av regningen må være registrert i ELMA, adresseregisteret for EHF.

Hva er EHF?

EHF (Elektronisk HandelsFormat) er en norsk tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat. Det benyttes av statlige, kommunale og private virksomheter for mottak av regninger.

En EHF faktura er en elektronisk regning som sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem. Da den mottas og leses automatisk, er du trygg på at den kommer raskt frem til riktig mottaker.

For å sende regninger i elektronisk handelsformat må du bruke et fakturasystem som har støtte for EHF.

Kontonummer for innbetaling av faktura til Fagne : 1503.50.00000. Merk innbetaling med fakturaens KID-nummer.

Betalingsutsettelse

Du kan logge deg inn på Min Side og opprette betalingsavtale selv. Dette kan kun gjøres på fakturaer som ikke har forfalt. Utsettelse gis i 30 dager etter forfall på den aktuelle fakturaen.

Dersom du ønsker betalingsutsettelse på allerede forfalte fakturaer eller oppdelt faktura, kontakter du vårt kundesenter

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l.

Vår nye forespørselsportal er aktiv fra 5. april, og alle må lage en ny bruker i den nye portalen for å kunne sende forespørsler. Les mer her.

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.