En smartmåler (AMS) gir deg muligheten til å følge med på eget strømforbruk og ta grep for smartere strømbruk.

Min strømmåler

AMS står for avanserte måle-og styringssystemer. Dette er en smart strømmåler som registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om strømforbruket ditt til nettselskapet.

Fordeler med smartmåler

 • Du slipper å lese av og registrere strømforbruket ditt selv
 • Korrekt avregning
 • Enklere å bytte strømselskap
 • Kan gi deg informasjon om strømforbruk i sanntid og på timebasis
 • Åpner for smartere strømbruk, som gir både lavere strømregning og reduserer risikoen for overbelastning av strømnettet og strømbrudd
 • Raskere feilretting ved strømbrudd / feil
 • Effektiviserer driften av strømnettet, som over tid fører til lavere nettleie
 • Du kan skru av strømmen i hele boligen, for eksempel når du reiser hjem fra hytta for sesongen.

Innføringen av smarte strømmålere er en del av en nødvendig modernisering og oppgradering av strømnettet i hele Norge.

Skrur du av hovedsikringen når du drar hjem fra hytta?

Bruk heller hovedbryteren på AMS-måleren. Strømmen kobles dermed fra og strømforbruket blir korrekt registrert.

Les mer her

Hvilken informasjon sendes til nettselskapet?

Strømmåleren din sender timebaserte målinger (forbruk per time) til nettselskapet. Nettselskapet deler deretter disse målingene med din strømleverandør, slik at både nettleie og strømregning baseres på data fra smartmåleren. Denne informasjonen kan ikke deles med andre uten kundens samtykke.

Smartmåleren gir i tillegg nettselskapene informasjon om strømbrudd, jordfeil og problemer med spenningskvaliteten.

Viser korrekt forbruk

En smartmåler testes og kontrolleres grundig før den plasseres hos deg. De er underlagt et strengt regelverk og må tilfredsstille en rekke krav som fastsettes av bl.a. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Når målerne er tatt i bruk, er de underlagt en kontrollordning som er fastsatt av Justervesenet. Formålet er å kontrollere målerens nøyaktighet mens den er i bruk, slik at du som kunde kan være helt sikker på at strømregningen din er riktig.

Slik fungerer den automatiske strømmåleren.

Har du åpnet HAN-porten?

Alle målerne er utstyrt med en fysisk utgang, ofte kalt HAN-porten. HAN står for “Home Area Network”. 

Gjennom HAN-porten vil du kunne få detaljert informasjon om 

 • strømforbruk i øyeblikket
 • strømforbruk siste time
 • spenningsnivå
 • overskuddskraft som mates inn i strømnettet fra f.eks. solcelleanlegg (plusskunder)

HAN-porten er som standard stengt, og du åpner den selv via Min side. 

Når HAN-porten er åpen, kan du koble til utstyr for strømstyring og tilleggstjenester som hjelper deg med å styre strømforbruket ditt. Dette er noe du må kjøpe fra en tredjepartsleverandør. Vær oppmerksom på at du ved kjøp av tjenester basert på informasjon fra HAN-porten gir fra deg detaljert informasjon om strømforbruket ditt.

Måledata lagres i Elhub

Elhub er en nøytral datahub utviklet av Statnett, som håndterer forbruksdata fra smartmåleren din og annen kommunikasjon i det norske kraftmarkedet. Elhub sørger for effektiv og sikker utveksling av informasjon i forbindelse med avregning og fakturering av nettleie og strøm og når du som kunde ønsker å skifte strømleverandør.

Ved å logge deg inn på Elhub Min Side kan du blant annet

 • se hvilke data som er rapportert inn til Elhub fra ditt nettselskap
 • finne kundeinformasjon som ditt nettselskap og din strømleverandør har registrert på deg
 • styre hvem som skal ha tilgang til dine data i Elhub