Fellesføring betyr at flere aktører kan benytte seg av de samme stolpene eller kablene som allerede er trukket i luften eller lagt i bakken.

Regler for fellesføring

For eksempel kan aktører leie plasspå Fagne sitt eksisterende luftnett, slik at de ikke trenger å sette opp egne stolper og ledninger i samme område, mens aktører som trenger å grave ned kabler eller ledninger i bakken kan legge disse i samme grøfter som Fagne benytter for sine kabler. 

Dette er en bærekraftig måte å samarbeide på ettersom det både er samfunnsøkonomisk ved at flere aktører deler på kostnadene, og det sparer naturen og byene våre for ekstra inngripen av å sette opp ekstra stolper eller grave opp flere gater og fortau.

Først og fremst må vi enes om en fellesføringsavtale mellom oss og deg som aktør. Deretter vurderer vi om fellesføring kan la seg gjøre på en sikker måte. Fellesføring skal utføres i henhold til Forskrift om elektroniske forsyningsarbeid 2006 og andre angitte retningslinjer i bransjen. 

Det er vi i nettselskapet som er ansvarlig for belastningsberegning av stolper, og vi må derfor foreta en dimensjonering av alle typer fellesføring for å sikre at sikkerhetsnivået ikke svekkes når vi eventuelt legger til flere aktører på fellesføringen.

Før fellesføringen etableres, må du som søker/aktør innhente tillatelser fra berørte grunneiere for å montere eget anlegg. Dette gjelder både nye og allerede eksisterende mastrekker.

Vi kan kun etablere fellesføring på stolper som er dimensjonert for dette. Om stolpene må skiftes, bygges høyere eller styrkes som følge av at en ny aktør ønsker å etablere en fellesføringsavtale, må aktøren som utløser utbedringsbehovet ta denne kostnaden. 

Du som aktør betaler en etableringsavgift og årsleie så lenge fellesføringen er etablert. Dersom du er en ny aktør som betaler for skifting av stolpe(er) slik at kravet til dimensjonering er oppfylt, frafaller etableringsavgiften.

Skal du skifte ut ledninger eller kabler i et etablert fellesføringsanlegg med tilsvarende ledninger eller kabler, trenger du ikke sende oss en ny søknad. 

Skal du utvide med flere ledninger eller kabler  i et etablert fellesføringsanlegg, må du sende inn en ny søknad. 

Ønsker du å leie plass i våre stolper, kan du ta kontakt med oss via Elsmart.

Når vi i Fagne skal utføre gravearbeid, inviterer vi andre aktører til å bli med på fellesføring i denne grøften.

Vi mottar også selv invitasjoner om å delta i felles grøfter. Da gjør vi en vurdering om vi ønsker å delta for å få mulighet til å fornye kabler og luftnett. 

Å grave grøfter kan være kostbart. Når vi deler denne kostnaden med andre aktører via fellesføring, reduseres disse kostnadene, som igjen kommer alle våre kunder tilgode gjennom redusert nettleie.

Ønsker du å invitere oss til et grøftesamarbeid, kan du gjøre det ved å klikke her.