Minsteavstand til elektrisk anlegg

Skal du i gang med et byggeprosjekt? Husk at det finnes regler og restriksjoner for hvor nært et strømførende anlegg du kan bygge.

Restriksjonene varierer avhengig av hva slags bygg/plass  (hus, garasje, terrasse, lager etc.) og type strømførende anlegg det dreier seg om. Slike anlegg kan f.eks. være linjer som går i luft, kabler som ligger i bakken eller nettstasjoner.

Reglene og restriksjonene for minsteavstand til elektriske anlegg skal ivareta sikkerhet til bygninger, offentlige plasser etc. Før du går i gang med en byggeprosess, er det altså viktig at du sjekker og får avklart hvilke avstandskrav som gjelder akkurat der du skal bygge. 

På den måten unngår du å bli stilt økonomisk ansvarlig om strømførende anlegg eller bygning må flyttes eller rives som følge av byggearbeidet du har gjort.

Vi har laget et dokument som forteller om noen av de vanligste problemstillingene du kan møte på hva gjelder disse avstandskravene, blant annet:

 • Avstand fra høyspenningslinjer til viktige bygninger (bolighus), lagerplasser etc.
 • Avstand fra høyspenningslinjer til mindre viktige bygninger som garasjer, uthus etc.
 • Avstand fra lavspenningslinjer (230 / 400 volt)
 • Avstand fra høyspennings- og lavspenningskabler i bakken

Last ned dokumentet her

For henvendelser som gjelder:

 • større tilknytning eller forsterkning
 • innmating
 • flytting av høyspenningsanlegg
 • grøftesamarbeid
 • kartgrunnlag
 • eiendom
 • erstatningskrav