Energimontørlærling i Fagne

Vi satser på fremtidens fagarbeidere og tar inn mange lærlinger innen energimontørfaget hvert år.

Vi satser på fremtidens fagarbeidere

Som energimontørlærling hos oss vil du få en variert hverdag. Du vil være høyt og lavt – fra toppen av master, til arbeid med elektrokomponenter i bygg og kabelskjøting i grøft. Som en bonus vil du bli godt kjent med regionen vår; linjenettet vårt er overalt, som betyr at vi også må være overalt.

Fagne har lang og god erfaring med å ta inn lærlinger. Vi tar inn nye lærlinger hvert år, og har til enhver tid mellom 20 og 30 lærlinger. Det betyr at du vil bli en del av et stort lærlingemiljø.

Lærlingeløpet

Læretiden varer i 2,5 år. Du starter lærlingeløpet med 4 uker introduksjonskurs, der du vil få lære om det som venter deg som lærling. I løpet av tiden som lærling vil få god oppfølging. Våre dyktige montører vil gi deg god opplæring i faget, og du vil oppleve faglig utvikling og etter hvert større selvstendighet. Læretiden avsluttes med en fagprøve, der du får vist kunnskapen din. Fagprøven blir tatt ute i nettet, der du på egenhånd skal bygge et elektroanlegg som blir stående for fremtiden.

5 gode grunner til å bli energimontørlærling i Fagne

  • Variert og spennende arbeidshverdag, der du får jobbe ute og i hele regionen
  • God opplæring og oppfølging gjennom læretiden
  • Muligheten til å kvalifisere deg for fast ansettelse etter endt læretid
  • Et fagbrev som er attraktivt i dagens og fremtidens arbeidsmarked
  • Godt arbeidsmiljø med mange sosiale arrangementer og goder