Ofte stilte spørsmål og svar

Strømbrudd eller planlagt strømstans

I strømstanskartet kan du sjekke om vi har registrert et strømbrudd eller utfører en planlagt strømstans i ditt område.

Har du mistet strømmen uten at det er registrert strømbrudd i ditt område, les mer på denne siden: Problemer med strømmen?

I strømstanskartet kan du sjekke om vi har registrert et strømbrudd eller utfører en planlagt strømstans i ditt område.

Her kan du lese hva du bør gjøre når du opplever strømbrudd: Problemer med strømmen?

Som nettkunde hos oss mottar du SMS-varsling ved planlagte strømstanser og ved strømbrudd som berører ditt anlegg. Opplever du strømbrudd, men har ikke blitt varslet, bør du sjekke om du har lagt inn korrekt mobilnummer for varsling. Dette gjør du på Min side.

Noen ganger kan et strømbrudd hos deg skyldes jordfeil og ikke et brudd i strømforsyningen. På denne siden kan du lese hva en jordfeil er og hva du bør gjøre om du mistenker jordfeil.

Etter at det ble installert automatiske strømmålere i Norge, ble det også innført et nytt nasjonalt regelverk for automatisk utbetaling av kompensasjon ved strømbrudd som har vart i over tolv timer. Du finner mer informasjon på denne siden.

Nettleie

Strømnettet er kraftforsyningens veinett. Når du kjøper strøm bruker du nettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og frem til stikkontakten din. For dette betaler du en nettleie. På samme måte som bilistene betaler veiavgift for å bruke veinettet, betaler nettkundene en fraktavgift for å bruke strømnettet.

Her finner du en oversikt over nettleiepriser og tariffer.

Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge dekkes i sin helhet av brukerne av nettet. Dersom vi klarer å utnytte nettet smartere, kan vi redusere behovet for utbygging og dermed holde nettleien lavere.

Målet med en ny nettleiemodell er å utnytte dagens strømnett bedre for å unngå at man må bygge unødvendig mye nytt nett. Det vil bidra til å holde nettleien lavest mulig for kundene og samtidig begrense naturinngrep som følger med nye nettutbygginger.

Den foreslåtte nettleiemodellen skal gi tilstrekkelige prissignaler til å jevne ut forbruket. Sammen kan vi utnytte strømnettet smartere gjennom å fordele strømforbruket utover døgnet og ved å unngå å bruke for mange strømkrevende produkter samtidig.

Du kan lese mer om den nye nettleiemodellen i denne saken.

De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest. Nøkkelen er å fordele strømforbruket gjennom dagen. For eksempel bør du unngå å skru opp varmeovner, lade elbil, sette på vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin samtidig. Varmtvannsberederen kan svært mange slå av på dagtid uten at man merker det. Dette er enkle og kostnadsbesparende grep.

Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten.

Strømmåler

En automatisk strømmåler gir deg muligheten til å følge med på eget strømforbruk og ta grep for smartere strømbruk.

Her kan du lese mer om fordelene og hvilken informasjon som sendes til nettselskapet.

De automatiske strømmålerne er grundig testet og godkjent, slik at du kan føle deg sikker på at ditt forbruk måles korrekt.

Alle automatiske strømmålere er utstyrt med en fysisk utgang, ofte kalt HAN-port. HAN står for «Home Area Network». Gjennom HAN-porten vil du kunne få detaljert informasjon om strømforbruk i øyeblikket, strømforbruk siste time, spenningsnivå og overskuddskraft som mates inn i strømnettet.

HAN-porten er som standard stengt, og du åpner den selv via Min side.

Mer informasjon om HAN-porten finner du på denne siden.

All informasjon fra automatiske strømmålere sendes kryptert til nettselskapet og behandles etter strenge personvernregler. Informasjonen brukes til å gi deg riktig strømregning og trygg strømleveranse. Nettselskapet har ikke lov å dele informasjonen med andre uten ditt samtykke.

Mitt kundeforhold på Min side

Min side får du oversikt over ditt kundeforhold hos Fagne. Her kan du blant annet:

  • finne din fakturaoversikt
  • sjekke ditt forbruk
  • åpne eller stenge HAN-porten
  • logge inn på Elhub
  • se varslede strømstanser
  • ta kontakt med vårt kundesenter

Når du logger deg på Min side for første gang, må du logge deg inn med ditt mobilnummer.

Klikk på «Logg inn med SMS-kode».

Registrer din e-postadresse og et passord, da kan du logge deg inn med disse neste gang.

Opplever du problemer med å logge deg inn via SMS eller e-post, ta kontakt med vårt kundesenter. Vi hjelper deg gjerne.

Har du vært pålogget tidligere, men glemt passordet? Dersom e-postadressen din er registrert hos oss, kan du få tilsendt en lenke for å resette passordet.

Klikk på «Logg inn med e-postadresse og passord» på Min side og deretter på «Glemt passord».

Elsikkerhet

Elsikkerhetsportalen er en portal som samler all informasjon om elsikkerhet på et sted. Her finner du nyttig informasjon om elsikkerhet i hjemmet, med blant annet:

  • råd og tips om hva du må se etter for å unngå brannfeller
  • elsikkerhet for eldre og for fremmedspråklige
  • elsikkerhet på barne- og ungdomsrommet
  • advarsler om potensielle farlige produkter

Les mer om elsikkerhet på denne siden.

Formålet med kontrollene er først og fremst å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak. Mange branner i Norge starter på grunn av feil bruk av eller feil på elektriske apparater. Ved å kontrollere elektriske anlegg og informere om elsikkerhet vil risikoen for brann reduseres.

Les mer om kontroll av elektrisk anlegg her.

Bygge, grave, rive

Om du skal bygge, grave eller rive i Fagnes nettområde, koble deg til strømnettet eller øke kapasiteten på ditt strømnett, er det viktig å ta kontakt med oss i god tid.

På denne siden finner du kontaktinformasjon og informasjon om bl.a. byggestrøm, gjeldende avstandskrav eller andre tekniske forhold som er viktige å vite om.