Ofte stilte spørsmål og svar

Nettleie

Det er flere årsaker til at vi nå justerer nettleien. Fagne investerer i 2024 over 760 millioner kroner i å oppgradere og utvide strømnettet i regionen vår. Dette gjør vi for å levere på samfunnsoppdraget vårt: Å sørge for at kundene våre, eksisterende og fremtidige, har strøm.

I tillegg gjeninnførte Statnett i 2024 fastleddet i forbrukstariffen for de største overføringslinjene i Norge, transmisjonsnettet. Disse kostnadene dekkes av nettleien.

Utover dette er det renteøkning, økte driftskostnader og generell prisøkning som er årsakene til at vi nå justere nettleien.

Fagne har ikke justert nettleien siden juli 2022.

Nettleien økes med ca. 15 prosent. For en gjennomsnittlig kunde betyr det ca. 100 kroner i måneden. Akkurat hvor mye din nettleie øker avhenger av forbruket ditt.

Inntektene til nettselskapene er strengt regulert av myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlig en individuell inntektsramme for hvert enkelt nettselskap. Inntektsrammen gir føringer for hvor mye Fagne kan ta inn i nettleie. Den skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet.

De som bruker mest strøm, kan påvirke nettleien sin mest. Nøkkelen er å fordele strømforbruket gjennom dagen. For eksempel bør du unngå å skru opp varmeovner, lade elbil, sette på vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin samtidig. Varmtvannsberederen kan svært mange slå av på dagtid uten at man merker det. Dette er enkle og kostnadsbesparende grep.

På denne siden finner du flere sparetips.

Ved å logge deg inn på Min side, kan du se hvor mye strøm du har brukt per time, døgn og måned bakover i tid. Her ser du også dine strømtopper og når de skjer. Klikk på «effektkurver» for å se dine forbrukstopper. I tillegg kan du be om å bli varslet via SMS eller e-post når du passerer en selvvalgt grenseverdi. Ønsker du for eksempel å holde deg på første trappetrinn i kapasitetsleddet, kan du bli varslet når du har brukt mer enn 5kW i løpet av en klokketime dagen før.

Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet. Du kan lese mer om HAN-porten her.

Klarer du å tilpasse forbruket ditt til et lavere kapasitetstrinn, kan du spare 1 200 kroner årlig. I tillegg er prisen på energileddet billigere om natten og i helgene, sammenliknet med dagtid. Dersom du for eksempel flytter lading av elbil til natt og lader sakte med trygg hjemmelader, kan du spare penger.

Det er penger å spare på å være bevisst på hvor mye strøm du bruker totalt. Boligeiere bruker mest strøm på å varme opp bolig og vann. For en gjennomsnittshusholdning går rundt 60 prosent av strømregningen til oppvarming av boligen.

I tillegg er det viktig at du jevner ut forbruket og unngår forbrukstopper. Det er større elektriske apparater i hjemmet ditt som bidrar mest til å øke forbrukstoppene.

På denne nettsiden finner du noen konkrete sparetips.

Flytting av forbruk skal ikke gå ut over sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin om natten. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten med godkjent ladeutstyr.

Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge dekkes i sin helhet av brukerne av nettet. Dersom vi klarer å utnytte nettet smartere, kan vi redusere behovet for utbygging og dermed holde nettleien lavere.

Her finner du en oversikt over nettleiepriser og tariffer.

Strømnettet er kraftforsyningens veinett. Når du kjøper strøm bruker du nettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og frem til stikkontakten din. For dette betaler du en nettleie. På samme måte som bilistene betaler veiavgift for å bruke veinettet, betaler nettkundene en fraktavgift for å bruke strømnettet.

Målet med innføringen av en ny nettleiemodell i 2022 var å utnytte dagens strømnett bedre for å unngå at man må bygge unødvendig mye nytt nett. Det skal bidra til å holde nettleien lavest mulig for kundene og samtidig begrense naturinngrep som følger med nye nettutbygginger.

Den endrete nettleiemodellen skal gi tilstrekkelige prissignaler til å jevne ut forbruket. Sammen kan vi utnytte strømnettet smartere gjennom å fordele strømforbruket utover døgnet og ved å unngå å bruke for mange strømkrevende produkter samtidig.

Du kan lese mer om innføring av nettleiemodellen i 2022 i denne saken.

Omleggingen til ny nettleiemodell fra 1. juli 2022 ble bestemt av regjeringen og gjelder alle nettselskap i Norge.

Innføring av ny nettleiemodell har ikke påvirket nettselskapenes samlede inntekter. Den har kun påvirket fordelingen av kostnadene mellom kundene, slik at de som belaster nettet mest, også betaler mest.

Kompensasjonsordning

Du trenger ikke søke om å få utbetalt strømstøtte. Støtten utbetales av ditt nettselskap og trekkes automatisk fra den månedlige nettleiefakturaen din, uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale du har.

Fagne etterfakturerer nettleien. Dersom kompensasjonsbeløpet overstiger det du skal betale i nettleie, vil du få utbetalt restbeløpet. For at vi skal kunne gjennomføre utbetalingen av et eventuelt restbeløp, må du registrere kontonummeret som skal benyttes ved å logge inn på Min side og følge instruksjonene der.

Dette kan du se på fakturaen fra oss. Hvor mye du får i strømstøtte står spesifisert på en egen fakturalinje som heter «Kompensasjon Staten».

Du kan se fakturaene dine ved å logge deg inn på Min side.

Dersom kompensasjonsbeløpet overstiger det du skal betale i nettleie, vil du få utbetalt restbeløpet. Beløpet vil bli utbetalt rundt samme tidspunkt som forfallsdatoen på fakturaen.

For at vi skal kunne gjennomføre utbetalingen av et eventuelt restbeløp, må du registrere kontonummeret som skal benyttes ved å logge inn på Min side og følge instruksjonene der.

Du får utbetalt strømstøtte selv om du har en fastprisavtale. Strømstøtten er uavhengig av strømleverandør og strømavtale.

Fra 1. september 2023 får du støtte for det strømmen faktisk koster den timen du forbruker den.

Timebasert strømstøtte vil i de fleste tilfeller gi høyere utbetalinger enn med månedssnitt. Hvor mye mer vil avhenge av husholdningenes forbruk, hvordan prisene utvikler seg og hvor store variasjoner det blir i prisene innad i måneden.

Du får utbetalt støtte for forbruk opp til 5 000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert i henhold til dagens ordning.

Nei, ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger. Ved tvil skal man legge informasjon som fremgår av matrikkelen til grunn. Du kan selv sjekke om din bolig er registrert som bolig i Kartverket.

Kunder som bor fast i fritidsbolig har rett på støtte dersom de kan vise til enten midlertidig eller varig bruksendringstillatelse til boligformål, eller dersom det fremgår av Folkeregisteret at du er og har vært bostedsregistrert på nåværende adresse senest 18. januar 2023. Du må selv ta kontakt med nettselskapet og fremlegge nødvendig informasjon for å få støtte.  

Dersom du kan vise til midlertidig eller permanent bruksendringstillatelse, har du rett på støtte fra og med vedtaksdato. Om du kan vise til at du er og har vært bostedsregistrert på nåværende adresse senest 18. januar 2023, har du rett på støtte fra og med 1. september 2022. 

Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får man kompensasjon for begge. Det samme gjelder om du eier flere enn to boliger.

Nei, kunder uten AMS-måler vil få utbetalt strømstøtte basert på det samme forbruket som blir brukt for å fakturere deg for nettleie og strøm i den gjeldende måneden.

Ja, boligselskapene vil også få utbetalt strømstøtte. Her kan du lese mer om det som gjelder for borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap.

Kompensasjonen for jordbruket og veksthusnæringen administreres ikke av nettselskapene, men av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Spørsmål kan rettes til Landbruksdirektoratet.

Nei, kompensasjonsordningen for høye strømpriser gjelder kun for husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.).

Strømbrudd eller planlagt strømstans

I strømstanskartet kan du sjekke om vi har registrert et strømbrudd eller utfører en planlagt strømstans i ditt område.

Har du mistet strømmen uten at det er registrert strømbrudd i ditt område, les mer på denne siden: Problemer med strømmen?

I strømstanskartet kan du sjekke om vi har registrert et strømbrudd eller utfører en planlagt strømstans i ditt område.

Her kan du lese hva du bør gjøre når du opplever strømbrudd: Problemer med strømmen?

Som nettkunde hos oss mottar du SMS-varsling ved planlagte strømstanser og ved strømbrudd som berører ditt anlegg. Opplever du strømbrudd, men har ikke blitt varslet, bør du sjekke om du har lagt inn korrekt mobilnummer for varsling. Dette gjør du på Min side.

Noen ganger kan et strømbrudd hos deg skyldes jordfeil og ikke et brudd i strømforsyningen. På denne siden kan du lese hva en jordfeil er og hva du bør gjøre om du mistenker jordfeil.

Etter at det ble installert automatiske strømmålere i Norge, ble det også innført et nytt nasjonalt regelverk for automatisk utbetaling av kompensasjon ved strømbrudd som har vart i over tolv timer. Du finner mer informasjon på denne siden.

Mitt kundeforhold på Min side

Min side får du oversikt over ditt kundeforhold hos Fagne. Her kan du blant annet:

  • finne din fakturaoversikt
  • sjekke ditt forbruk
  • åpne eller stenge HAN-porten
  • logge inn på Elhub
  • se varslede strømstanser
  • ta kontakt med vårt kundesenter

Når du logger deg på Min side for første gang, må du logge deg inn med ditt mobilnummer.

Klikk på «Logg inn med SMS-kode».

Registrer din e-postadresse og et passord, da kan du logge deg inn med disse neste gang.

Opplever du problemer med å logge deg inn via SMS eller e-post, ta kontakt med vårt kundesenter. Vi hjelper deg gjerne.

Har du vært pålogget tidligere, men glemt passordet? Dersom e-postadressen din er registrert hos oss, kan du få tilsendt en lenke for å resette passordet.

Klikk på «Logg inn med e-postadresse og passord» på Min side og deretter på «Glemt passord».

Strømmåler

Da kan du forsøke å legge ut hovedsikringen i 30 sekunder. Vær obs på at dette tar strømmen i hele anlegget ditt. Etter 30 sekunder legger du inn hovedsikringen igjen. Om dette ikke er tilstrekkelig, oppretter du en forespørsel her, så hjelper vi deg.

En automatisk strømmåler gir deg muligheten til å følge med på eget strømforbruk og ta grep for smartere strømbruk.

Her kan du lese mer om fordelene og hvilken informasjon som sendes til nettselskapet.

De automatiske strømmålerne er grundig testet og godkjent, slik at du kan føle deg sikker på at ditt forbruk måles korrekt.

Alle automatiske strømmålere er utstyrt med en fysisk utgang, ofte kalt HAN-port. HAN står for «Home Area Network». Gjennom HAN-porten vil du kunne få detaljert informasjon om strømforbruk i øyeblikket, strømforbruk siste time, spenningsnivå og overskuddskraft som mates inn i strømnettet.

HAN-porten er som standard stengt, og du åpner den selv via Min side.

Mer informasjon om HAN-porten finner du på denne siden.

All informasjon fra automatiske strømmålere sendes kryptert til nettselskapet og behandles etter strenge personvernregler. Informasjonen brukes til å gi deg riktig strømregning og trygg strømleveranse. Nettselskapet har ikke lov å dele informasjonen med andre uten ditt samtykke.

Elsikkerhet

Elsikkerhetsportalen er en portal som samler all informasjon om elsikkerhet på et sted. Her finner du nyttig informasjon om elsikkerhet i hjemmet, med blant annet:

  • råd og tips om hva du må se etter for å unngå brannfeller
  • elsikkerhet for eldre og for fremmedspråklige
  • elsikkerhet på barne- og ungdomsrommet
  • advarsler om potensielle farlige produkter

Les mer om elsikkerhet på denne siden.

Formålet med kontrollene er først og fremst å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak. Mange branner i Norge starter på grunn av feil bruk av eller feil på elektriske apparater. Ved å kontrollere elektriske anlegg og informere om elsikkerhet vil risikoen for brann reduseres.

Les mer om kontroll av elektrisk anlegg her.

Bygge, grave, rive

Om du skal bygge, grave eller rive i Fagnes nettområde, koble deg til strømnettet eller øke kapasiteten på ditt strømnett, er det viktig å ta kontakt med oss i god tid.

På denne siden finner du kontaktinformasjon og informasjon om bl.a. byggestrøm, gjeldende avstandskrav eller andre tekniske forhold som er viktige å vite om.