Dersom jordfeilbryteren stadig kobler ut, kan det tyde på jordfeil i eller utenfor huset ditt. Jordfeil kan også oppleves som støt eller kiling når du tar på vasker, kraner eller elektriske apparater. Dette er i så fall alvorlig.

Jordfeil

Hva gjør du om du mistenker jordfeil?

Det kan være vanskelig å lokalisere en jordfeil, da den kan være både permanent eller komme og gå. Dersom jordfeilbryteren stadig kobler seg ut eller den ikke er mulig å få inn igjen, må du kontakte en autorisert elektroinstallatør. Installatøren vil kunne anbefale en løsning på problemet som er tilpasset dine ønsker og behov. Det kan være å skifte jordfeilbryteren til en annen type eller å montere flere jordfeilbrytere i samme anlegg. Dersom installatøren konstaterer at feilen ikke er i anlegget, kan du selv eller installatøren melde feilen til oss i Fagne. 

Permanente jordfeil skyldes som regel feil på kabler, ledninger eller annen fast installasjon, for eksempel ved at en spiker /skrue treffer en ledning. Slike feil klarer vi som regel å finne og eliminere i løpet av kort tid. Jordfeil som kommer og går kan derimot være vanskeligere å lokalisere. Slike jordfeil oppstår som regel i utstyr eller elektriske apparater som er sporadisk eller kortvarig i bruk. Jordfeilen er da typisk til stede kun når utstyret brukes.

Jordfeilbryter

En jordfeilbryter er en sikkerhetsinnretning i den elektriske installasjonen. Jordfeilbryteren skal automatisk koble ut strømmen dersom det oppstår en jordfeil i det elektriske anlegget eller i noen av de tilkoblede apparatene. Dette verner mennesker, husdyr og eiendom mot støt og brannfare. Den skal ved feil koble ut strømmen i anlegget og det skal ikke være mulig å koble den inn igjen før feilen er utkoblet eller reparert.

Noen opplever at jordfeilbryteren kobler ut uten at det er mulig å forstå hvorfor. Det kan være forskjellige årsaker til dette, uten at det er noe galt med eget anlegg. Det kan være tordenvær som lager overspenninger i nettet, naboer på samme trafokretsen som har jordfeil i sin installasjon eller at vi i Fagne har jordfeil i vårt strømnett.

Det er viktig at alle elektriske installasjoner er dimensjonert for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot jordfeil både hos deg selv og hos f.eks. nabo. Om du opplever stadige jordfeil, bør du få sjekket anlegget sitt raskest mulig.

Så hva er egentlig jordfeil?

Jordfeil er en samlebetegnelse for isolasjonssvikt eller feil på det elektriske anlegget eller i tilknyttet elektrisk utstyr, for eksempel komfyr, kaffetrakter, varmtvannsbereder, skjøteledning osv. Det som skjer når jordfeil oppstår er at strømførende ledninger kommer i kontakt med jordede anleggsdeler eller i direkte kontakt med en jordleder. Dette medfører en lekkasjestrøm som igjen kan gi støt eller føre til brann. En jordfeil som oppstår f.eks. i en bolig kan stamme fra en jordfeil i boligens elektriske anlegg, hos en nabo eller i nettleverandørens strømnett.

En jordfeil kan være svært alvorlig og utgjøre stor brann- og berøringsfare.

Det er du som huseier eller installasjonseier som har ansvaret for at den elektriske installasjonen inne i huset ditt er i god nok stand og følger forskriftskravene. 

Dersom jordfeilvarsel eller jordfeilvern utløses, og feilen er i ditt eget anlegg, er det ditt ansvar å sørge for at feilen blir rettet. Husk, dersom ikke anlegget blir koblet ut umiddelbart, bør du utvise varsomhet i forbindelse med elektrisk utstyr inntil feilen er utbedret.

Fagne eier og har ansvar for strømnettet fram til din grunnmur eller til tilknytningsskap på utsiden av bygningen.

En jordfeil er utenfor nettselskapenes kontrollansvar, noe som tilsier at det ikke medfører erstatningsansvar for oss i Fagne. Jordfeil er ikke definert som feil eller mangel med strømleveringen fordi jordfeilbryteren ikke skal koble ut når jordfeil oppstår. Når det likevel skjer er det fordi jordfeilbryteren ikke er tilpasset det elektriske anlegget den skal beskytte, noe som igjen fører ansvaret tilbake til eieren av anlegget.

Det vi har ansvaret for er å følge opp utbedringen av en Jordfeil og sette en utbedringsfrist og klagefrist til den som eier installasjonen hvor jordfeilen ligger. 

Ønsker du å klage på nettselskapets håndtering av jordfeil kan gjøre dette til Elklagenemnda.

Ansvar for eventuelle tap eller skader som følge av jordfeil er regulert flere steder. For forbrukerkunder er forhold beskrevet i Standardavtale for nettleie og tilknytning og Forbrukerkjøpsloven. For næringskunder gjelder i hovedsak Standardavtale for nettleie og tilknytning for næringskunder.

For henvendelser om:

  • flytting av lavspenningsanlegg
  • jordfeil
  • problemer med spenningen
  • trefelling
  • arbeid nær strømnettet
  • plusskunde/ solcelleanlegg

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.