Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Plusskunde med solcelle

En plusskunde er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet, med for eksempel et eget solcelleanlegg eller privat vind- eller vannkraft.

En plusskunde har lavere strømregninger enn andre og kan selge overskudd av sin strømproduksjon til sin strømleverandør.

Forutsetninger for plusskunder

Strømnettet kan ikke mates med mer enn 100 kW. Er innmatet effekt høyere enn dette, anses du som en ordinær kraftprodusent. Dersom det er et ønske om å mate inn over 100kW på strømnettet, gjelder ikke plusskundeordningen. Da kan du sende en henvendelse her og lese mer om vilkårene for tilknytning her.

Det stilles ingen krav til produksjonskilde for å bli plusskunde hos Fagne.

Merk deg at dersom du har en eldre installasjon med 1-fase, er det en begrensning på innmating til strømnettet på 4,6kW / 20 Ampere. Kontakt eventuelt elektroinstallatør for gjennomgang av anlegget.

Batterianlegg over 800W er også meldingspliktig.

Som plusskunde må du betale ordinær nettleie for alt forbruk, noe som er likt alle andre privatkunder. Din eventuelle overskuddsproduksjon av strøm kjøpes av din kraftleverandør i henhold til Plusskunde-forskriften til NVE. 

Her kan du lese mer om Plusskundeordningen hos NVE

Slik blir du plusskunde

Kontakt først din solcelleleverandør og sjekk om de har et samarbeid med en elektroinstallatørbedrift. Alternativt kontakter du autorisert elektroinstallatør direkte. Det er installatøren som tar seg av både installasjonen og søknaden til Fagne.

Du som plusskunde må selv inngå en egen avtale med en strømleverandør for kjøp og salg av kraft. Du kan kun ha avtale med ett strømselskap for kjøp og salg av din overskuddsproduksjon av kraft.

Det stilles ingen krav til produksjonskilde for å bli plusskunde hos Fagne.  

Fremgangsmåte for plusskunde-søknad

(Forhåndsmelding via Autorisert elektroinstallatør)

 • Dersom anlegg for Bolig > 10kWp og for Næringsbygg > 20kWp kan det være lurt å sjekke med oss i forkant, for å sjekke nettstyrke, etc.
 • Meld inn installasjonsmelding i Elsmart som «Arbeid i målepunkt». Det skal alltid legges ved datablad på sertifisert vekselretter/inverter i meldingen.
 • Fagne vil normalt ta tak i saken innen 14 dager. Vi sjekker eventuelle utfordringer på nett og ser til at alt ser korrekt ut i Elsmart-meldingen.
 • Dersom ingen spesielle utfordringer, vil Elsmart-meldingen bli godkjent. Det er da klart for idriftsetting av anlegget fra nettselskapets side.
 • Autorisert installatør sender ferdigmelding i Elsmart, helst 1-2 uker i forkant av idriftsetting. Deretter vil Fagne oppdatere Elhub og kart samt godkjenne ferdigmeldingen.

Overskuddsproduksjon, og salg av overskudd

Plusskunder må selv inngå en egen avtale med en strømleverandør for kjøp og salg av kraft. En plusskunde kan kun ha avtale med ett strømselskap for kjøp og salg av din overskuddsproduksjon av kraft.

For henvendelser om:

 • flytting av lavspenningsanlegg
 • jordfeil
 • problemer med spenningen
 • trefelling
 • arbeid nær strømnettet
 • plusskunde/ solcelleanlegg

Registrer din sak her.

Ring 987 05 271