Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Plusskunde med solcelle

En plusskunde er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet, med for eksempel et eget solcelleanlegg eller privat vind- eller vannkraft.

En plusskunde har lavere strømregninger enn andre og kan selge overskudd av sin strømproduksjon til sin strømleverandør.

Forutsetninger for plusskunder

Du må en AMS strømmåler for å kunne bli Plusskunde.

Hva gjelder ditt strømnett kan ikke det mates med mer enn 100 kW. For er innmatet effekt høyere enn dette, anses du som en ordinær kraftprodusent.

Det stilles ingen krav til produksjonskilde for å bli plusskunde hos Fagne AS.

Batterianlegg over 800W er også meldingspliktig.

Som plusskunde må du betale ordinær nettleie for alt forbruk, noe som er likt alle andre privatkunder. Din eventuelle overskuddsproduksjon av strøm kjøpes av din kraftleverandør i henhold til Plusskunde-forskriften til NVE. 

Her kan du lese mer om Plusskundeordningen hos NVE.

Slik blir du plusskunde

Kontakt først din solcelleleverandør og sjekk om de har et samarbeid med en elektroinstallatørbedrift. Alternativt kontakter du autorisert elektroinstallatør direkte. Det er installatøren som tar seg av både installasjonen og søknaden til Fagne.

Du som plusskunde må selv inngå en egen avtale med en strømleverandør for kjøp og salg av kraft. Du kan kun ha avtale med ett strømselskap for kjøp og salg av din overskuddsproduksjon av kraft.

Det stilles ingen krav til produksjonskilde for å bli plusskunde hos Fagne AS.  

Fremgangsmåte for plusskunde-søknad

(Forhåndsmelding via Autorisert elektroinstallatør)

 • Dersom anlegg for Bolig > 10kWp og for Næringsbygg > 20kWp kan det være lurt å sjekke med oss i forkant, for å sjekke nettstyrke, etc.
 • Meld inn installasjonsmelding i Elsmart som «Arbeid i målepunkt». Det skal alltid legges ved datablad på sertifisert vekselretter/inverter i meldingen.
 • Fagne AS vil normalt ta tak i saken innen 14 dager. Vi sjekker eventuelle utfordringer på nett, merker strømnettet frem til kunde, etc.
 • Dersom ingen spesielle utfordringer, vil det komme et Notat i Elsmart når strømnettet er merket og det er klart for å planlegge oppstart (idriftsetting)
 • Autorisert installatør melder inn til Fagne AS når ca. dato for idriftsetting er gjort kjent. Da vil Fagne AS oppdatere tariff hos kunde og godkjenne installasjonsmeldingen.

Overskuddsproduksjon, og salg av overskudd

Plusskunder må selv inngå en egen avtale med en strømleverandør for kjøp og salg av kraft. En plusskunde kan kun ha avtale med ett strømselskap for kjøp og salg av din overskuddsproduksjon av kraft.

For henvendelser om:

 • flytting av lavspenningsanlegg
 • jordfeil
 • problemer med spenningen
 • trefelling
 • arbeid nær strømnettet
 • plusskunde/ solcelleanlegg

Registrer din sak her.

Ring 987 05 271