Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Plusskunde med solcelle

En plusskunde er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet, med for eksempel et eget solcelleanlegg eller privat vind- eller vannkraft.

Vurderer du å installere solceller? Forhør deg med oss i Fagne om mulighetene i ditt område, og alltid hvis det gjelder:

 • Bolig: Større enn 10 kilowatt peak (kWp).
 • Hytte/fritidsbolig: Større enn 7 kWp.
 • Gårdsbruk/mindre næring: Større enn 15 kWp.

Send forespørsel her

Kategori “Generell henvendelse.”

Forutsetninger for plusskunder

Det stilles ingen krav til produksjonskilde for å bli plusskunde hos Fagne, men ifølge Reguleringsmyndighetene for energi i NVE, vil enkelte deler av strømnettet få utfordringer med å tilfredsstille kravene til spenningskvalitet ved en økning i antall solcelleanlegg.

En nylig analyse viser at det kan installeres 5-10 kWp solcelleanlegg på hvert hustak, men at det i svakere deler av nettet vil kunne oppstå problemer med mindre anlegg. Det vil også kunne være utfordringer knyttet til større enkeltanlegg.

Dersom man bruker det meste av strømproduksjonen selv, påvirkes ikke spenningskvaliteten. Det er når overskuddsproduksjon tilbakeføres strømnettet at spenningen stiger. Solcelleanlegg slutter å produsere i perioder hvor spenningen i området blir for høy.

For ytterligere informasjon, se hjemmesidene til Reguleringsmyndigheten for energi i NVE


Som plusskunde må du betale ordinær nettleie for alt forbruk, noe som er likt alle andre privatkunder. Din eventuelle overskuddsproduksjon av strøm kjøpes av din kraftleverandør i henhold til Plusskunde-forskriften til NVE. 

Her kan du lese mer om Plusskundeordningen hos NVE

Merk deg at

 • dersom du har en eldre installasjon med 1-fase, er det en begrensning på innmating til strømnettet på 4,6 kW / 20 Ampere. Kontakt eventuelt elektroinstallatør for gjennomgang av anlegget
 • batterianlegg over 800 W er meldingspliktig.
 • strømnettet kan ikke mates med mer enn 100 kW. Er innmatet effekt høyere enn dette, anses du som en ordinær kraftprodusent. Dersom det er et ønske om å mate inn over 100 kW på strømnettet, gjelder ikke plusskundeordningen. Da kan du sende en henvendelse her og lese mer om vilkårene for tilknytning her

Slik blir du plusskunde

Kontakt først din solcelleleverandør og sjekk om de har et samarbeid med en elektroinstallatørbedrift. Alternativt kontakter du autorisert elektroinstallatør direkte. Det er installatøren som tar seg av både installasjonen og søknaden til Fagne.

Her kan du se liste over alle godkjente elektroinstallatører.
Under søkefeltet kan du trykke på «Vis detaljert søk». Her kan du fylle inn f.eks. kommune for å få opp relevante firmaer i din kommune.

Du som plusskunde må selv inngå en egen avtale med en strømleverandør for kjøp og salg av kraft. Du kan kun ha avtale med ett strømselskap for kjøp og salg av din overskuddsproduksjon av kraft.

Det stilles ingen krav til produksjonskilde for å bli plusskunde hos Fagne.  

Fremgangsmåte for plusskunde-søknad

(Forhåndsmelding via Autorisert elektroinstallatør)

 • Dersom anlegg for Bolig > 10 kWp og for Næringsbygg > 15 kWp kan det være lurt å sjekke med oss i forkant, for å sjekke nettstyrke, etc.
 • Meld inn installasjonsmelding i Elsmart som «Arbeid i målepunkt». Det skal alltid legges ved datablad på sertifisert vekselretter/inverter i meldingen.
 • Fagne vil normalt ta tak i saken innen 14 dager. Vi sjekker eventuelle utfordringer på nett og ser til at alt ser korrekt ut i Elsmart-meldingen.
 • Dersom ingen spesielle utfordringer, vil Elsmart-meldingen bli godkjent. Det er da klart for idriftsetting av anlegget fra nettselskapets side.
 • Autorisert installatør sender ferdigmelding i Elsmart, helst 1-2 uker i forkant av idriftsetting. Deretter vil Fagne oppdatere Elhub og kart samt godkjenne ferdigmeldingen.

Overskuddsproduksjon, og salg av overskudd

Plusskunder må selv inngå en egen avtale med en strømleverandør for kjøp og salg av kraft. En plusskunde kan kun ha avtale med ett strømselskap for kjøp og salg av din overskuddsproduksjon av kraft.

For henvendelser om:

 • flytting av lavspenningsanlegg
 • jordfeil
 • problemer med spenningen
 • trefelling
 • arbeid nær strømnettet
 • plusskunde/ solcelleanlegg

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.