Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

For å utføre anleggsarbeid og legge kabler for Fagne,må foretaket ditt ha sentral eller lokal godkjenning og kursbevis.

Entreprenørkrav

Dette gjelder også dersom du skal utføre anleggsarbeid for andre aktører hvor Fagne sine anlegg er en del av jobben. Entreprenører som ikke ønsker “Sentral godkjenning for utførende fagområde veg- og grunnarbeid”, eller ikke tilfredsstiller krav for å få det, kan dokumentere direkte til oss i Fagne. Da må dokumentasjon inneholde følgende:

 • Vitnemål, fagbrev eller annen dokumentasjon på utdanning. Ved manglende formell utdannelse, kan dokumentasjon på langvarig praksis i fagområdet benyttes.
 • Referanseprosjekter som beskriver ditt foretaks erfaring, kompetanse og gjennomføringsevne.
 • Kvalitetssikringsrutiner som er tilpasset de aktivitetene foretaket ditt søker godkjenning for.
 • Organisasjonsplan som viser ansvars- og myndighetsfordeling i foretaket.
 • HMS-erklæring som viser at foretaket arbeider systematisk for å oppfylle HMS-krav.
 • Valgfri tilleggsinformasjon som dokumenterer at foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.

I tillegg til sentral eller lokal godkjenning, må følgende kurs være gjennomført og bestått:

 1. E-læringskurs hos Trainor – «Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakke» Dette kurset må være gjennomført før man kan ta Kurs i anleggsarbeid hos SSGR.
 1. «Kurs i anleggsarbeid» hos SSGR  

Når du er blitt godkjent som entreprenør for Fagne, kan du utføre arbeid med grøfter og kabler. Godkjenning gis for 3 år om gangen.

For henvendelser om:

 • flytting av lavspenningsanlegg
 • jordfeil
 • problemer med spenningen
 • trefelling
 • arbeid nær strømnettet
 • plusskunde/ solcelleanlegg

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.