Elinstallatør

Informasjonen på disse sidene er rettet mot de elektroinstallatører som utfører arbeid på vegne av kunde og Fagne.

  • Nytt år med godt samarbeid

    I desember organiserte Nelfo installatørmøte, og inviterte samtidig Fagne til å fortelle litt om organisasjonen. I februar har Fagne invitert til et tilsvarende installatørmøte i Odda. Et av ønskene fra samtalene i etterkant var mer informasjon. Disse nyhetssidene er et første steg på veien mot bedre samhandling, informasjonsflyt og kommunikasjon mellom oss. Her vil vi […]

    Les mer