Nytt år med godt samarbeid

I desember organiserte Nelfo installatørmøte, og inviterte samtidig Fagne til å fortelle litt om organisasjonen. I februar har Fagne invitert til et tilsvarende installatørmøte i Odda.

Et av ønskene fra samtalene i etterkant var mer informasjon.

Disse nyhetssidene er et første steg på veien mot bedre samhandling, informasjonsflyt og kommunikasjon mellom oss. Her vil vi publisere nyheter, påminnelser, informasjon om diverse sesongrelatert og lenker til maler og informasjonssider på nettsiden vår.

Sammen skaper vi de gode kundeopplevelsene for våre kunder.