Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Arbeid nær elektrisk anlegg

Arbeid i bakken eller i luften nær elektriske anlegg kan være farlig. Noe av det viktigste du gjør, er å gi beskjed til nettselskapet på forhånd.

Arbeid nær elektriske anlegg innebærer risiko både for liv, helse og materielle verdier. Før igangsetting av arbeid, må du derfor kontakte oss i Fagne. Vi gjør da en vurdering av avstand fra der du skal arbeide til aktuelt elektrisk anlegg i området og forteller deg hvilke forholdsregler du må eventuelt må ta.

Skal du grave eller utføre annet arbeid i bakken, må du alltid bestille en kabelpåvisning på forhånd for å få vite hvor strømkabler ligger.

Arbeid som skal skje nærmere enn 3 meter (6 meter ved sprenging) fra en høyspenningskabel i bakken (som er avdekket ved kabelpåvisning), krever at det etableres en «nær ved-avtale» med nettselskapet.

Les mer om kabelpåvisning her.

Skal du utføre anleggsarbeid, trefelling o.l. i luft, må du sjekke avstand til elektriske anlegg. Arbeid som skal skje nærmere enn 30 meter fra en høyspenningslinje i luft, krever at det etableres en nær ved-avtale med nettselskapet på forhånd.

Krav til avstand og nær ved-avtale

For utfyllende informasjon om krav til avstand og nær ved-avtale, har vi utarbeidet et dokument der man kan lese mer om:

  • Arbeid i nærheten av høyspenningskabler
  • Arbeid i nærheten av høyspenningslinjer
  • Økonomisk ansvar ved skader på nettanlegg
  • Regelverk rundt KILE-kostnader
  • Forsikringsordninger

Last ned informasjon og Nær ved-avtalen her.

Erstatningsansvar

Fagne, som alle andre nettselskaper, er pålagt et økonomisk ansvar ovenfor deg som kunde ved avbrudd i strømforsyningen. Vi må da betale en kompensasjon for såkalt “ikke-levert energi”. 

Om det oppstår et avbrudd i strømforsyningen som skyldes en handling av andre personer enn vårt mannskap, for eksempel ved graving, trefelling og liknende, vil den som utførte skaden bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som Fagne blir påført, inklusive KILE-kostnadene (nettselskapets kostnader for ikke-levert energi). Det er derfor veldig viktig å sette seg inn i de gjeldende kravene og retningslinjene for det arbeidet du skal utføre før du starter.