Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

DLE – Det lokale eltilsyn

DLE – Det lokale eltilsyn – er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Det lokale eltilsyn utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

De fleste e-verk/nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innen sitt forsyningsområde.

Det lokale eltilsyn ved e-verket/nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det lokale eltilsyn har følgende tilsynsoppgaver

  • Tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet e-verkets/nettselskapets forsyningsanlegg.
  • Tilsyn med omsetning av elektrisk utstyr innenfor everkets/ nettselskapets fordyningsområde.
  • Tilsyn etter rammer fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater.

Elsikkerhetsportalen

Elsikkerhetsportalen er en portal som samler all informasjon om elsikkerhet på et sted. Her finner du nyttig informasjon om elsikkerhet i hjemmet, som:

  • Råd og tips om hva du må se etter for å unngå brannfeller
  • Elsikkerhet for eldre og for fremmedspråklige
  • Elsikkerhet på barne- og ungdomsrommet
  • Advarsler om potensielle farlige produkter

Det lokale eltilsyn (DLE) jobber for å forhindre og redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisitet. Tilsyn av elektriske anlegg i boliger og fritidsboliger er en av DLE sine oppgaver.

eltilsyn@fagne.no

98705271

Mandag til fredag kl. 08.00 – 15.30.