Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Melde installasjonsarbeid

Vi benytter oss av systemet Elsmart for å håndtere meldinger om installasjonsarbeid. For å bli bruker må du som installatør registrere deg hos Elsmart.

Fagnes krav til Elsmart-meldinger

Viktig ved utfylling av registreringsmelding:

 • Meldinger vil bli avvist ved mangelfull eller feil informasjon.
 • Enlinjeskjema skal legges ved forhåndsmelding.
 • Ved installasjon i egen bolig må du innhente godkjenning fra DLE og fylle ut en egen papirmelding.

Her kan du laste ned papirmelding – melding om installasjonsarbeid (Word-dokument)

Her kan du laste ned malen på Grunneieravtalen (Word-dokument)

Valg av installasjonstyper i Elsmart

Benyttes ved helt ny installasjon, hvor ny stikkledning legges inn til ny f.eks. bolig. I 400V TN-C-S-anlegg skal dette utføres som 3-faset installasjon. I 230V IT og TT-anlegg ønsker Fagne også dette utført som 3-faset installasjon.

Det skal legges ved Energi- og effektbudsjett om OV skal være større eller lik 63A.

Du kan laste ned mal for Energi og effektbudsjett her (Word-dokument).

Denne brukes dersom man har en eksisterende installasjon, hvor det ønskes nytt anlegg i tillegg, f.eks. til ny leilighet i kjeller i eksisterende bolig. 

Du må alltid oppgi målernummer i den eksisterende installasjonen.

Brukes når det ønskes større eller mindre overbelastningsvern, eller endring til 3-faset installasjon. Ved behov for større kapasitet, kan det tilkomme anleggsbidrag for nødvendig forsterkning. 

Overbelastningsvernet (OV) er den totale belastning i en installasjon. Det er dette som bestemmer hvor mye effekt som kan trekkes ut av stikkledningen.

Målevern (MV) er vern plassert foran hver måler.

Det må legges ved Energi- og effektbudsjett når OV skal være større eller lik 63A.

Du kan laste ned mal for Energi og effektbudsjett her (Word-dokument).

Brukes dersom installasjonsarbeidet har konsekvenser for måling eller måler-utrustning som:

 • Skifte av målersløyfe
 • Flytting av måler
 • Sammenkobling av anlegg

Du må alltid oppgi målernummer i den eksisterende installasjonen.

For henvendelser om:

 • flytting av lavspenningsanlegg
 • jordfeil
 • problemer med spenningen
 • trefelling
 • arbeid nær strømnettet
 • plusskunde/ solcelleanlegg

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.