Nyheter

Fagne justerer nettleien fra 1. mars

Fra 1. mars 2024 økes nettleien med rundt 15 prosent. For en gjennomsnittlig husholdning vil nettleien øke i snitt med rundt 100 kroner i måneden. Hvor mye nettleien din totalt vil øke i kroner, avhenger av ditt forbruk.

Les mer

Venter store snømengder

Det er ventet store snømengder de neste 24 timene i vårt område.

Les mer

Varsel om kraftig vind

Det er varslet svært kraftige vindkast for store deler av vårt område onsdag 27. desember.

Les mer

Venter svært kraftige vindkast

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for sterk vind torsdag 21. desember.

Les mer
Kristoffer Vannes

Kristoffer Vannes ansatt som direktør i Fagne AS

Kristoffer Vannes som frem til i dag har vært konstituert direktør i nettselskapet Fagne AS, er nå fast ansatt i stillingen.

Les mer

Nå starter trinn to for nettselskapets største linjeryddingsprosjekt

I fjor begynte Fagne med en omfattende skogrydding langs 850 kilometer med høyspenningslinjer i en rekke kommuner i vår region. Arbeidet påvirker flere tusen grunneiere, men er viktig for å sikre strømforsyningen og el-sikkerheten. Nå starter trinn to av prosjektet.

Les mer

Nå endres strømstøtten

Fra og med 1. september er det timeprisen på strøm som avgjør hvor mye du får i strømstøtte. Strømstøtten slår inn når timeprisen overstiger 70 øre per kWh for strømforbruk inntil 5 000 kWh per måned. Støttegraden vil fortsatt være på 90 prosent. Ordningen gjelder ut 2024.  

Les mer

Styrker strømforsyningen til Bømlo

Nye undersjøiske kabler skal ivareta forsyningssikkerheten og det økende kraftbehovet til øykommunen Bømlo.

Les mer

Skrur du av hovedsikringen når du drar hjem fra hytta?

Bruk heller hovedbryteren på AMS-måleren. Strømmen kobles dermed fra og strømforbruket blir korrekt registrert. I tillegg kan vi i Fagne fortsette å sikre deg god strømforsyning, oppdage feil og sende reparatører hvis det oppstår problemer. AMS-måleren oppdager både jordfeil og større variasjoner i spenningen.

Les mer

Planlegg trefelling og meld fra hvor du graver!

Skal du ut og jobbe i hagen i påsken? Husk å gi beskjed til nettselskapet på forhånd dersom du skal felle trær eller grave i nærheten av strømførende linjer og kabler. Det er heller ingen skam å be kvalifiserte fagfolk om hjelp.

Les mer