Nyheter

Nye linjer på Ølen-Våg-Bratthammar

Nå er det strøm i den nye kraftlinjen i Vindafjord

Arbeidet med å bygge ny kraftlinje i Vindafjord og Tysvær ligger foran tidsplanen.

Les mer

Fagne går i gang med å rydde skog

I juni går vi i gang med å rydde skog langs strømlinjer i regionen. Du kan varsle oss om spesielle trær vi må ta hensyn til.

Les mer
Kjørebaner og fortau blir stengt i Karmsundgata som følge av legging av ny kraftkabel.

Arbeid påvirker trafikken i Karmsundgata

Resten av 2024 vil trafikken i Karmsundgata i Haugesund være påvirket av arbeid i forbindelse med legging av en ny og kraftigere kabel.

Les mer

Nå skal strømnettet digitaliseres i hele regionen

Fagne har inngått avtale med Heimdall Power om å installere 70 sensorer på hele nettselskapets regionalnett. Teknologien kan gi bedre utnyttelse av strømnettet.

Les mer

Invitasjon: Hvordan skal framtidens strømnett se ut?

Statnett og Fagne inviterer til dialogmøte i Haugesund den 15. mai 2024 om utviklingen av transmisjons- og regionalnettet.

Les mer

Nå kan flere hubroer reddes fra elektrosjokk

Hubroene i Karmøy kommune skal få flere sittepinner å lande på. Tiltaket reduserer risikoen for at hubroer blir skadet eller dør av elektrosjokk.

Les mer

Ny portal for forespørsler

Fra fredag 5. april tar Fagne i bruk en ny forespørselsportal. Denne siden gir en kort introduksjon til hvordan du kommer i gang med den nye portalen.

Les mer

Teknisk svikt i sakssystemet vårt

I forbindelse med en oppgradering av sakssystemet vårt, er det blitt sendt ut e-post med emnefeltet “Din sak registrert hos Fagne er oppdatert”.  Disse e-postene kan du se bort i fra. Feilen skyldes teknisk svikt i forbindelse med testing av vårt nye system som for tiden er under utvikling.  Vi beklager det inntrufne. Vår systemleverandør […]

Les mer

Enova gir rekordsum til prosjekt for bedre utnyttelse av strømnettet

Nettselskapet Fagne går sammen med åtte andre av landets største nettselskaper om et fremtidsrettet prosjekt for å utnytte strømnettet bedre. Enova har bevilget 100 millioner kroner til forskningsprosjektet «Euroflex». Det er første gang Enova gir en så stor sum til et prosjekt som skal bidra til bedre utnyttelse av strømnettet.

Les mer

Fagne justerer nettleien fra 1. mars

Fra 1. mars 2024 økes nettleien med rundt 15 prosent. For en gjennomsnittlig husholdning vil nettleien øke i snitt med rundt 100 kroner i måneden. Hvor mye nettleien din totalt vil øke i kroner, avhenger av ditt forbruk.

Les mer