Om Fagne

Fagne har bygget, vedlikeholdt og fraktet kraft til regionen i over hundre år. Hver eneste dag, time og sekund har vi trosset barske forhold og koblet samfunnet, bedrifter og mennesker sammen ved å sørge for at strømmen alltid kommer fram. Det har gjort oss sterke. I framtiden skal fortsette å sørge for sikker strømforsyning. Vi skal heie på hverandre, på lokalsamfunnet og ønske den nye fornybare tiden velkommen. Vi skal tiltrekke oss talentene og sette innovasjon i sentrum. Strømmen stopper aldri. Ikke vi heller.

Sammen skal vi fagne framtiden.