Karriere

Vil du være med å bidra til å løse klimautfordringen og sørge for sikker energiforsyning i regionen?

Strømnettet utgjør selve fundamentet i et moderne, velfungerende samfunn og er navet i en sterk og attraktiv region. Sikker tilgang på strøm er viktig, både for innbyggernes personlige trygghet, samfunnets sikkerhet og for verdiskapning. Nettselskapene har også en avgjørende rolle i realiseringen av det grønne skiftet.

For å lykkes med elektrifiseringen av samfunnet må vi ha et strømnett som kan overføre nok energi fra produksjon til kunden. 150 000 innbyggere er avhengig av at Fagne har dyktige ansatte som bygger, drifter og vedlikeholder strømnettet i vår region.

Det er mange kloke hoder som skal til for å utføre oppgavene våre: montører som strekker linjer, klatrer i stolper og skjøter kabler. Ingeniører som planlegger og gjennomfører prosjekter. Dette har vært kjernekompetansen i vårt selskap. Men med de teknologiske og samfunnsmessige endringene vi står i har kompetansebehovet blitt utvidet. Digitalisering, effektivisering av drift og realisering av store investeringer stiller nye kompetansekrav.