Mange branner i Norge starter på grunn av feil bruk av eller feil på elektriske apparater. Hva kan du så selv gjøre for å unngå branner og skape et elsikkert hjem?

Elsikkerhet

Tips og råd for trygg strømbruk

 • Unngå komfyrbrann. Montér komfyrvakt og ikke gå fra komfyren mens du lager mat.
 • Ikke tørk klær på elektriske ovner, og plasser ovnene på god avstand fra møbler og gardiner.
 • Lad elektriske produkter kun når du er våken og tilstede da lading kan føre til brannfarlig varmegang. Dette innebærer at du for eksempel ikke bør lade mobilen om natten.
 • Bruk vaskemaskin og tørketrommel bare når du er hjemme og våken. Husk også at lofilteret på tørketrommelen skal renses ofte og jevnlig.
 • Ikke bruk skjøteledning til varmeovner og hvitevarer. Sørg for at du ikke kobler til mer enn det skjøteledningen har kapasitet til, og sørg for at den ikke er slitt eller samler støv, noe som øker faren for brann.
 • Slå av, eller trekk ut, elektriske apparater som ikke er i bruk og dra ut stikkontakten på alle apparater som inneholder varmeelementer når de ikke er i bruk. Det gjelder utstyr som vannkoker, kaffetrakter, brødrister og hårføner. Jo mer du trekker ut av stikkontakten, desto tryggere er du.
 • Sjekk sikringsskapet ditt. Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme, kan det tyde på overbelastning. Er det elektriske anlegget ditt overbelastet, bør du få dette undersøkt av en godkjent elektroinstallatør.
 • Sjekk røykvarslere og brannslukningsapparat med jevne mellomrom for å være sikker på at alt fungerer som normalt. 
 • Sørg for at boligen har en jordfeilbryter. Jordfeilbryteren kobler ut strømtilførselen hvis uønsket strøm passerer til deler av elanlegget som det ikke skal være spenning i. Dette kan føre til at overflater på elektriske apparater blir strømførende. Slik beskytter jordfeilbryteren deg, familien og husdyr mot livsfarlig støt og strømgjennomgang, i tillegg til at den også minimerer risikoen for brann.
 • Ikke gjør annet elektrisk arbeid enn det du har lov til.

Elektrisk arbeid du kan gjøre selv

Av sikkerhetshensyn er det begrenset hva du selv kan og har lov til å gjøre av endringer og justeringer på det elektriske anlegget i boligen din. 

Her finner du en oversikt over hva du har lov til å gjøre selv:

 • Tilkobling/utskifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording.
 • Tilkobling/utskifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
 • Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere. 
 • Tilkobling/utskifting av belysningsutstyr som henger i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med sukkerbit eller plugg/stikkontakt.
 • Montering og utskifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg.
 • Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

Dersom du ønsker å vite mer om elsikkerhet, kan du besøke vår elsikkerhetsportal.

Tilsyn og kontroll av elektriske anlegg

Nær halvparten av alle branner i Norge skyldes elektrisk strøm. De fleste boligbranner er forårsaket av feil bruk av eller feil på elektriske apparater. Det Lokale Eltilsynet (DLE) jobber for å redusere brann, ulykker og skader forårsaket av elektrisk strøm og har tilsyn med elektriske anlegg som er tilknyttet Fagne sitt strømnett.

Les mer om DLE her

Bekymringsmelding

Dersom du ser en installasjon du vurderer som farlig eller ikke fagmessig utført, bør du sende en bekymringsmelding til oss i Fagne. Det samme gjelder hvis du har mistanke om ulovlig installasjonsarbeid som eksempelvis elektriker som utfører «svart arbeid». 

Bekymringsmeldingen din sendes fortrinnsvis på e-post. Sender du meldingen per brev med posten, er det viktig å merke brevet med Det lokale eltilsyn.

Send en bekymringsmelding uansett hvor lite informasjon du har i saken. Samtidig er det er ønskelig at en bekymringsmelding inneholder så mye informasjon som mulig om følgende:

 • Navn på huseier og eventuelle bruker
 • Adresse inkludert husnummer og eventuelt leilighetsnummer
 • En beskrivelse og gjerne dokumentasjon (bilder) av det som er årsaken til bekymringen din og dens alvorlighetsgrad
 • Dersom du også har nummer på strømmåler i sikringsskapet (målernummer) eller bilder av denne, ønsker vi det også. 
 • Annen relevant informasjon