Problemer med strømmen?

Opplever du problemer med strømmen? Her hjelper vi deg med å finne feilen og rette den opp igjen.

Hva gjør jeg hvis strømmen går?

Dersom du er strømløs har det oppstått en feil, enten på det elektriske anlegget ditt eller i nettet utenfor boligen din. I kart over strømstanser kan du sjekke om vi har registrert et strømbrudd eller utfører en planlagt strømstans i ditt område.

Dersom det er registrert et strømbrudd i ditt område, jobber vi med å lokalisere feilen og utbedre denne. Du kan klikke deg inn på det berørte området for å se mer informasjon om status eller forventet feilrettingstid.

Har du mistet strømmen, uten at det er registrert strømbrudd i ditt område, samtidig som du har sjekket ditt eget anlegg uten å kunne finne feil? Da er det fint om du ringer vår døgnåpne feilmeldingstelefon og informerer oss strømbruddet hos deg. 

98705271

Vi anbefaler å ta kontakt med oss før du eventuelt kontakter elektroinstallatør. Fagne kan lokalisere og utbedre feil dersom feilen er i vårt strømnett, uten kostnad for deg som kunde.

Hvis du benytter autorisert elektroinstallatør for hjelp med feilsøking, må du selv ta kostnadene mot installatøren –  selv om feilen viser seg å være i vårt strømnett.

Opplever du strømbrudd kan du selv sjekke følgende:

  • Se etter hovedsikringens plassering i kursfortegnelsen på innsiden av skapdøren til sikringsskapet.
  • Har du automatsikringer, skal bryteren vende opp eller proppen være trykket inn.
  • Har du skrusikringer/patronsikringer, skifter du disse.
  • Når jordfeilbryteren slår seg av, indikerer dette i de fleste tilfeller du har jordfeil på privat anlegg. Du starter da feilsøkingen ved å slå av/skru ut alle kurssikringene. Deretter slås jordfeilbryteren på, og alle kurssikringene slås på, kurs for kurs. Når den kursen du har jordfeil på blir slått på, vil jordfeilbryteren slå seg av, og du finner dermed ut hvilken kurs som har jordfeil.
  • Videre feilsøkingsarbeid kan for eksempel være å dra ut kontaktene til de jordede elektriske apparatene som er på den kursen det er feil på. Dette kan for eksempel være vaskemaskin, tørketrommel o.l.

Hjelper det ikke å skifte hovedsikringer, så sjekker du inntakssikringene. Disse finner du enten på loft eller i kjeller, avhengig av om du har luftstrekk eller kabel inn til huset. Hvis det er etablert tilknytningsskap, er inntakssikringene plassert her.

Det er viktig at vi blir varslet dersom et tre ligger over strømlinjen eller strømlinjen ligger i bakken, og det forekommer gnister, røyk eller smell. Ved slike hendelser kan du varsle oss ved å ringe vår feilmeldingstelefon 98705271