Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Prekvalifisering elektroinstallatører

Som prekvalifisert elektroinstallatør, kan du utføre oppgaver på vegne av Fagne.

Gjennom prekvalifisering kan du utføre arbeid fra punktet der stikkledningen er koblet til fordelingsnett og frem til og med måleren. Dette gjelder direktemålte installasjoner inntil 80A.

Prekvalifisering bidrar til effektiv tilknytning av nye, og endringer i eksisterende, anlegg som kommer kunden til gode gjennom raskere leveringstid og lavere kostnader.

Fagne har avtale om utførelse på enkle tilknytninger med de fleste elektroinstallatørene som er lokalisert i vårt område. Gjennom prekvalifiseringskursene og signerte avtaler, forplikter installatørene seg til å følge vedtatte prinsipper, valgte rutiner og prosedyrer for arbeid på vegne av oss i Fagne.

Kontakt oss dersom du ønsker å bli prekvalifisert.

For henvendelser om:

  • flytting av lavspenningsanlegg
  • jordfeil
  • problemer med spenningen
  • trefelling
  • arbeid nær strømnettet
  • plusskunde/ solcelleanlegg

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.