Vi sørger for at strømmen alltid kommer fram

1. januar 2022 skiftet Haugaland Kraft Nett navn til Fagne. Fagne skal fortsatt koble sammen regionen, mennesker og lokalsamfunn, slik vi har gjort i over hundre år. Strømmen stopper aldri. Ikke vi heller. Sammen skal vi fagne framtiden.

Les mer om navneendringen Sjekk strømbruddskart

Fagne sine kunder mottar SMS-varsling ved planlagte
strømstanser og ved strømbrudd som berører ditt anlegg.

Her finner du mer informasjon om følgende:

 • Regjeringen justerer innføringen av ny nettleiemodell

  Med den nye nettleiemodellen kan du spare penger på å jevne ut strømforbruket ditt gjennom døgnet.

  Les mer
 • Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser er forlenget

  Mye tyder på at kraftprisene kan bli liggende på et høyt nivå også fremover. For å hjelpe husholdninger med å håndtere de ekstraordinære strømprisene har regjeringen forlenget strømstøtteordningen ut mars 2023.

  Les mer
 • Felles anbefaling om ny nettleiemodell

  En rekke nettselskaper og organisasjoner er enige om en felles anbefaling om hvordan den nye nettleiemodellen bør utformes. Bak ligger et felles ønske om en bedre utnyttelse av strømnettet av hensyn til miljøet og for å holde nettleien lavest mulig for kundene.

  Les mer
 • Fagne fornyer gjennom samarbeid

  Visste du at Fagne ofte kobler seg på vegprosjekter? Hvorfor kan du lese mer om her.

  Les mer
Se alle nyheter