Nå kan flere hubroer reddes fra elektrosjokk

Hubroene i Karmøy kommune skal få flere sittepinner å lande på. Tiltaket reduserer risikoen for at hubroer blir skadet eller dør av elektrosjokk.

Nettselskapet Fagne skal i år bygge nye sittepinner til hubrofugler på 44 strømmaster i Karmøy kommune.

Sittepinnene gjør at hubroen, som er verdens største ugle, kan sitte trygt på strømmastene uten å få strøm i seg.

Hubroen er sterkt utrydningstruet i Norge, og Miljødirektoratet har som følge av dette laget en handlingsplan for å sikre framtiden til fuglen.

Mange hubroer oppholder seg på Karmøy. Hubroene bruker strømmaster som utkikkspunkt, og elektrisk sjokk er pekt ut som den vanligste dødsårsaken.

– Ved å montere hubrovern kan Fagne bidra til å beskytte disse majestetiske skapningene samtidig som vi reduserer risikoen for strømbrudd og farlige situasjoner for befolkningen, sier John Arild Arnø, bærekraftansvarlig i Fagne.

Nettselskapet får støtte fra Statsforvalteren i Nordland til å bygge hubrovernet.

Har effekt

De nye områdene med sikring utgjør til sammen 3,7 kilometer i luftlinje. Dette er gamle stolper som ikke skal rives med det første, og står på tre områder på Karmøy.

I fjor satte nettselskapet opp seks kilometer med fuglevern i kommunen.

Fagne har satt opp sittepinner til hubroer på strømmaster i flere år. Montører må nå sjeldnere rykke ut for å fjerne døde fugler fra strømledningene, ifølge Arnø.

– Kollisjoner kan kreve kostbare reparasjoner og forårsake forstyrrelser i strømtilførselen. Hubrovern bidrar til å minimere risikoen for slike skader, noe som igjen sparer nettselskapet og forbrukerne for betydelige utgifter og ulemper, sier Arnø.

– Har et etisk ansvar

I Rogaland fylke har kartlegginger vist en tilbakegang av hubrofuglen. I dag regner man med at det er mellom 110 og 150 hekkende hubropar i Rogaland.

Fagne har i samarbeid med naturforvalter i Karmøy kommune kartlagt tre områder i Karmøy kommune der risikoen for tap av hubro er høy.

– Som samfunnsaktør har Fagne et etisk ansvar for å ta vare på dyrelivet og miljøet, sier Arnø.

De nye sittepinnene skal monteres i løpet av 2024 utenom hekkeperioden til hubroen.

Spørsmål fra mediene rettes til kommunikasjonsansvarlig i Fagne, Gunn Margareth Lassesen.

gunn.margareth.lassesen@fagne.no

982 37 034