Her får du en oversikt over hvilke nettleiepriser som gjelder for deg som privatkunde.

Priser privatkunder

Nettleien består av et kapasitetsledd, et energiledd og offentlige avgifter. 

For beregning av kapasitetsleddet er det laget en trappetrinnmodell. Det er gjennomsnittet av de tre timene du brukte mest strøm samtidig i løpet av måneden som avgjør hvilket «pristrinn» du havner på. Merk at det er toppene på tre ulike dager og at det er gjennomsnittet i en hel klokketime som blir lagt til grunn. 

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt, og når du bruker strømmen. Du betaler mindre for forbruket i helgene og mellom klokken 22.00-06.00 på ukedagene. 

Omtrent halvparten av nettleien er skatter og avgifter til staten. I tillegg til nettselskapets priser, kommer offentlige avgifter til Enova, merverdiavgift (25 prosent) og forbruksavgift (elavgift).

På Min side finner du oversikt over ditt strømforbruk og en nettleiekalkulator som regner ut hva den nye prismodellen betyr for deg, dersom ditt forbruk er helt likt forbruket du hadde de siste månedene. I tillegg kan du be om å bli varslet via SMS eller e-post når du passerer en selvvalgt grenseverdi. Ønsker du for eksempel å holde deg på første trappetrinn i kapasitetsleddet, kan du bli varslet når du har brukt mer enn 5kW i løpet av en klokketime dagen før.

Priser privatkunder

KapasitetsleddPriser tom. 29. februar 2024Priser fom. 1. mars 2024
0-5 kW310 kr/mnd.360 kr/mnd.
5-10 kW410 kr/mnd.460 kr/mnd.
10-15 kW510 kr/mnd.560 kr/mnd.
15-20 kW610 kr/mnd.660 kr/mnd.
20-25 kW710 kr/mnd.760 kr/mnd.
25-50 kW2 000 kr/mnd.2 200 kr/mnd.
50-75 kW3 000 kr/mnd.3 200 kr/mnd.
75-100 kW4 000 kr/mnd.4 200 kr/mnd.
over 100 kW5 000 kr/mnd.5 200 kr/mnd.
Inkl. mva (25 prosent)

EnergileddPriser 1. januar-29. februar 2024Priser 1. mars-31. mars 2024Priser 1. april-31. desember 2024
Ukedager kl. 06.00-22.0044,14 øre/kWh48,14 øre/kWh56,80 øre/kWh
Natt kl. 22.00-06.00 / helg34,14 øre/kWh38,14 øre/kWh46,80 øre/kWh
AvgifterInkl. forbruksavgift på 11,89 øre/kWh (inkl. mva)
og Enova-avgift på 1,25 øre/kWh (inkl. mva)
Inkl. forbruksavgift på 11,89 øre/kWh (inkl. mva)
og Enova-avgift på 1,25 øre/kWh (inkl. mva)
Inkl. forbruksavgift på 20,55 øre/kWh (inkl. mva)
og Enova-avgift på 1,25 øre/kWh (inkl. mva)
Forbruksavgiften er en avgift til Staten som faktureres gjennom nettleien. Denne vil i 2024 øke til 20,55 øre/kWh (fra 19,80 øre/kWh i 2023). I perioden januar-mars 2024 er det lavere sats på 11,89 øre/kWh.

Midlertidig stenging av anleggPriser
Periode på under 12 måneder
Kundebestilt stenging og gjenåpning av anlegg
1 800 kr
Inkl. mva (25 prosent)

Priser Plusskunder

En plusskunde er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet, med for eksempel et eget solcelleanlegg eller privat vind- eller vannkraft. Plusskunder betaler ordinær nettleie for forbruk fra strømnettet. Ved innlevering av overskuddsproduksjon, godtgjøres dette via nettleien i form av et negativt energiledd på 1,75 øre inkl. mva pr. kWh. Fagne kjøper ikke overskuddsstrømmen, den må du som plusskunde selge til en strømleverandør.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l.

Vår nye forespørselsportal er aktiv fra 5. april, og alle må lage en ny bruker i den nye portalen for å kunne sende forespørsler. Les mer her.

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.