Her får du en oversikt over hvilke nettleiepriser som gjelder for deg som privatkunde.

Priser privatkunder

Omtrent halvparten av nettleien er skatter og avgifter til staten. I tillegg til nettselskapets priser, kommer offentlige avgifter til Enova, merverdiavgift (25 prosent) og forbruksavgift (elavgift).

Priser gjelder fra 01.01.2022

PriserAvgifter som er inkludert
Nettleie fastbeløp / fastledd

En fast årlig kostnad som er lik for alle
2700 kr/årInkl. mva (25 prosent)
Nettleie energi / energiledd

Et fast beløp per kilowattime forbruk
Januar-mars: 39,38 øre/kWh
April-desember: 47,50 øre/kWh
Inkl. forbruksavgift, mva og avgift til Enova.

Nettleie energi:
26,988 øre/kWh inkl. mva.

Forbruksavgift:
Januar-mars: 11,14 øre/kWh inkl. mva.
April-desember: 19,26 øre/kWh inkl. mva.

Avgift til Enova:
1,25 øre/kWh inkl. mva.
Prisene gjelder fra 01.01.2022

Prisene gjelder for energimål med sikringsstørrelse inntil 3 x 125 A for 230 V og 3 x 80 A for 400 V. For anlegg med større sikringsstørrelse gjelder tariff for næring «Effektmålt næring lavspent».

Priser Plusskunder

En plusskunde er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet, med for eksempel et eget solcelleanlegg eller privat vind- eller vannkraft. Plusskunder betaler ordinær nettleie for forbruk fra strømnettet. Ved innlevering av overskuddsproduksjon, godtgjøres dette via nettleien i form av et negativt energiledd. Fagne kjøper ikke overskuddsstrømmen, den må du som plusskunde selge til en strømleverandør.

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l. Telefontid mandag til fredag 08.00-15.30.

Ring 987 05 271

Send oss en henvendelse her

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.