Strømstans

I vårt strømstanskart får du en oversikt over pågående eller planlagte strømbrudd i Fagnes nettområde.

Pågående strømstanser

Er du uten strøm? Her får du oversikt over de strømstanser som er gjeldende i vårt område akkurat nå.

Planlagte strømstanser

Av og til er det nødvendig å skru av strømmen i et område for å kunne utføre nødvendig vedlikehold eller utbygging. I dette kartet får du en oversikt over planlagte strømstanser. Ved disse strømstansene vil du også få et varsel i forkant, slik at du kan forberede deg til å være uten strøm i det tidsrommet som er varslet.