Tekniske krav

Vi i Fagne stiller en del tekniske krav som både egne ansatte og innleide entreprenører må følge. Dette er for at vi til enhver tid skal kunne sikre høy forsyningssikkerhet til alle våre kunder og for å kunne levere på alle krav til sikkerhet.

Vi følger de fleste anbefalinger som er gitt av REN – bransjeorganisasjonen for norske nettselskaper. Ved å følge disse standardene bygger vi nettet sikkert og robust, samtidig som vi fokuserer på å holde kostnadene for senere drift og vedlikehold nede. Dette vil igjen bidra tl å holde nettleien så lav som mulig for våre kunder. 

For å sikre at vi oppfyller alle krav til sikkerhet har vi utarbeidet tekniske beskrivelser som skal ansees som minimumskrav ved etablering eller omlegging av våre strømførende anlegg.

Dersom kravene skal avvikes, må dette skje etter en forsvarlig vurdering fra oss i Fagne.