Tilknytning med vilkår om utkobling

Forskrift NEM § 3-1 gir nettselskapet og kunder mulighet til å inngå avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruket.

På denne siden ønsker vi å si litt om hvorfor dette er smart for både kunden og nettselskapet, og hvordan det relaterer til tariff.

Hvorfor bruker vi avtale om tilknytning med vilkår om utkobling?

Enkelte deler av strømnettet i regionen møter kapasitetsproblemer ved større tilknytningshenvendelser, og nettutbygging har i dag lang ledetid. Generelt sett, og særlig ved større tilknytningshenvendelser, gjennomføres det analyser for å vurdere om økt forbruk er innenfor Fagne sine tillatte driftsgrenser. Grensene settes blant annet basert på leveringskvalitetskrav, og forventet Kostnad for Ikke Levert Energi (KILE).

Dersom analyseresultatet havner utenfor grenseverdiene, setter Fagne krav om at strømnettet må forsterkes innen tilknytningen kan gjennomføres. Nettselskapene har tilknytningsplikt og må følgelig bygge ut nettet før kunden kan kobles til.

Tilknytning med vilkår om utkobling muliggjør tilknytning av kunden før nettforsterkningen er gjennomført. I en slik avtale tillater kunden at Fagne kobler dem ut i en spesifisert driftssituasjon, uten ekstra kostnad for Fagne. Dette er fordelaktig for begge parter fordi kunden får raskere tilknytning, mens Fagne sin risiko for KILE forblir lik.

Med en vanlig tilknytningsavtale måtte Fagne ha dekket kostnad for slik utkobling. Utkobling kan eksempelvis skje i en feilsituasjon eller i områder der variabelt stort strømforbruk begrenser mulighetene til varig fullt forbruk for samtlige tilknyttede i området.

Nettselskapene i Norge ser i stadig større grad på mulighetene for å tilknytte kunder med vilkår om utkobling, ettersom det gir raskere tilknytning for kundene og en bedre utnyttelse av eksisterende strømnett.

Hva er forskjellen mellom avtale om «tilknytning med vilkår om utkobling» og «tariff om fleksibelt forbruk»?

Tariffavtale sier noe om hvor mye en kunde må betale i nettleie. Kunder kan fritt velge blant alle tariffene Fagne tilbyr, gitt at de oppfyller tariffvilkårene. Kunder har også mulighet å bytte tariff ved senere anledning. Tariffene listes opp her.

En av tariffavtalene Fagne tilbyr er fleksibelt forbruk. Da får kunden lavere nettleie mot at Fagne kan koble ut kunden uten kostnad, liknende en tilknytningsavtale med vilkår om utkobling.