Her gir vi deg råd til å lade elbilen trygt, smart og effektivt med strøm fra din egen bolig.

Elbillading

Etter hvert som utbredelsen av elbiler har økt, skjer mer og mer av ladingen i tilknytning til private hjem. De fleste elbilmodeller har mulighet for raskere lading ved bruk av høyere strømstyrke. Elbillading kan i enkelte tilfeller føre til uønskede konsekvenser for strømnettet. Skal du lade elbilen hjemme, krever dette at du tar noen særlige forholdsregler.

Det er viktig at det elektriske anlegget er i god stand slik at varmgang og personskader unngås. Lading av elbiler foregår over lengre tidsrom med samme effekt. En kontroll av det elektriske anlegget for å unngå brannfarlig varmgang er derfor noe vi anbefaler sterkt.

Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen. Ta derfor kontakt med autorisert elektroinstallatør for å få ditt elektriske anlegg kontrollert.

Her kan du se liste over alle godkjente elektroinstallatører.
Under søkefeltet kan du trykke på «Vis detaljert søk». Her kan du fylle inn f.eks. kommune for å få opp relevante firmaer i din kommune.

Å basere lading av elbil på en vilkårlig husholdningskontakt kan være en meget dårlig og farlig løsning. Elektriske anlegg i norske hjem er vanligvis ikke prosjektert og bygget for å håndtere lading av elbiler. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier at maksimal kontinuerlig belastning for en vanlig stikkontakt ikke bør overstige 10 ampere.

Ved lading trekkes støpselet ut og settes inn flere ganger i løpet av et døgn. Dette kan medføre at fjærene inne i kontakten slites og blir slakke, noe som igjen kan medføre overoppheting og brannfare.

Med ladeboks på veggen hjemme unngår du mange problemer. Skal du kjøpe elbil bør du derfor samtidig kjøpe og få montert en slik ladeboks, også ofte kalt hjemmelader. Da får bilen effektiv og sikker lading der den skal stå.

Mange ladebokser har banebrytende teknologi. De gir deg gjerne muligheten til å lade når strømprisen er på det laveste, samt redusere ladehastigheten når strømforbruket ditt er på det høyeste, med hensyn til nettleieutgifter. De fleste hjemmeladere trives også like godt på utsiden av et hus som på innsiden av en garasje.

En alternativ løsning hvis du ønsker å lade med mer enn 10A, er å få en installatør til å montere en industrikontakt som er designet for varig høy belastning.

En ladeledning med kontrollboks kan veie 2-3 kilo, mens en vanlig stikkontakt tåler en vektbelastning på cirka 0,5 kilo. Du må derfor avlaste vekten i form av en krok eller hylle. Ellers kan du risikere at tyngden på ladeledningen gjør at klemmene inne i kontakten ikke klemmer godt nok rundt pinnene. Høy kontinuerlig effekt og dårlig kontakt gir risiko forvarmgang og brann.

For å øke ladehastigheten. Slike overganger fjerner sikkerhetsfunksjonene og medfører stor risiko for varmgang og brann.

Du bør også være veldig forsiktig med bruk av skjøtekabel. Hvis du må benytte skjøtekabel, må ikke ladestrømmen være over 10A, og ladingen må overvåkes ved å kjenne på om det blir temperaturøkning i kabel eller kontakter.

Få mer informasjon om lading av elbil i elsikkerhetsportalen.

en parkeringsplass med ladeutstyr, men må parkere på et fellesanlegg, er det selvsagt viktig å sjekke opp hvorvidt det er tillatt å lade der. Det er ikke sikkert at strømkursene på parkeringsplassene er dimensjonert for lading av elbiler. Det kan komme krav om montering av egen strømmåler for måling av forbruk etc. Undersøk i ditt eget borettslag eller sameie hvilke regler eller praksis som gjelder for lading av elbil.

Fagne praktiserer ordningen med anleggsbidrag. Den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må derfor ta kostnaden med oppgraderingen. Et ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag. Les mer om anleggsbidrag her.