Har du trær som står i veien for eller som kan utgjøre en trussel for våre strømledninger? På din eiendom har du selv ansvaret for å beskjære busker, trær og hekker som vokser i nærheten av våre kraftlinjer eller anlegg.

Trefelling og linjerydding

På lavspentnettet, delen av nettet som fører inn til din bolig, er kravet at det til enhver tid skal være minimum 0,5 meter avstand mellom vegetasjon og strømførende linjer. Langs høyspentnettet, hvor strøm transporteres over større avstander og fram til boligområder, skal det være minimum tre meter avstand mellom vegetasjon og strømførende linjer.

Hvis du er usikker på om vegetasjonen på eiendommen din er for nær strømnettet, kontakter du oss. Vi vil da vurdere å gjennomføre skogrydding eller beskjæring på din eiendom. 

Du har ansvaret for å beskjære dine busker, trær og hekker som vokser i nærheten av våre kraftlinjer eller anlegg. Dersom du har stolper, kabelskap eller nettstasjoner på eller inntil eiendommen din, må du også holde disse områdene ryddig. Da kommer våre mannskaper lett til når de skal utføre vedlikehold eller rette feil ved strømbrudd.

På din egen eiendom kan du felle trær selv, men du er selv ansvarlig for både sikkerheten og for at arbeidet ikke påfører skade på våre linjer og anlegg. Derfor anbefaler vi deg å bruke profesjonell hjelp til slikt arbeid.

Er du bevisst på hvordan du planter, unngår du mye av arbeidet med å beskjære vekster som vokser for nære våre anlegg. Ønsker du å plante trær som med tiden vokser seg store, bør du derfor sørge for at disse plantes på et område av tomten hvor de ikke vil komme i konflikt med kraftledninger.

De fleste strømbrudd skyldes at trær velter over ledningen eller greiner gnager strømledninger i stykker. For å sikre strømforsyningen, rydder vi derfor mange kilometer med linjetraseer i vårt nettområde hvert år. Da fjerner vi så mye trær og busker at det er tilstrekkelig avstand til linjene fem år fremover i tid.

Når vi driver skogrydding, vurderer vi også stabiliteten på vegetasjonen rundt. Vegetasjon binder jordsmonnet. Rydder vi for mye trær, kan dette øke rasfaren ved store nedbørsmengder.

Hvor mye beskjæres?

For å hindre at trær og busker vokser inn i linjene de kommende fem år, beskjæres vegetasjonen med tilstrekkelig avstand til linjene. Dette blir vurdert av våre fagfolk når de er fysisk til stede på plassen. 

For henvendelser om:

  • flytting av lavspenningsanlegg
  • jordfeil
  • problemer med spenningen
  • trefelling
  • arbeid nær strømnettet
  • plusskunde/ solcelleanlegg

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.