Bestill byggestrøm

Om du skal bestille byggestrøm, må du gjøre dette via Elsmart. Husk at du må være en autorisert elektroinstallatør for å kunne melde inn.

Prosessen:

  1. Benytt innmeldingsskjemaet for “Midlertidig installasjon” i Elsmart.
  2. Forhåndsmeldingen dekker prosessen frem til og med tilkobling av måler og provisorisk kabel.
  3. Ved innmelding av “Ferdigmelding” opphører den midlertidige installasjonen. Dette betyr at det ikke skal sendes inn ferdigmelding før du ønsker å si opp avtalen vedrørende byggestrømkassen.

Viktig å huske på:

Byggestrømkassen skal alltid plasseres i umiddelbar nærhet til tilknytningspunktet, men aldri direkte på stolpen. OV som settes i anleggskassen må være i henhold til godkjent forhåndsmelding i Elsmart. Anleggskassen må derfor ha lang nok kabel, slik at den når opp til toppen av stolpen.

Leveringstid: 

Bestillingen må sendes i god tid før ønsket tilkobling. Leveringstid på tilkobling av byggestrøm hos Fagne er opptil 10 virkedager, med forbehold om kapasitet i strømnettet. Ved behov for forsterkning i nettet, må du regne med noe lengre leveringstid.

For henvendelser om:

  • flytting av lavspenningsanlegg
  • jordfeil
  • problemer med spenningen
  • trefelling
  • arbeid nær strømnettet
  • plusskunde/ solcelleanlegg

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.