Flytte, endre, bestille

Skal du flytte, må du huske å si opp eller bestille nettleie og strømavtale. Dette gjør du via din strømleverandør.

Når du bestiller eller sier opp en strømavtale, vil bestillingen eller oppsigelsen også gjelde nettleien din. Strømleverandøren registrerer endringene og gir beskjed til nettselskapet. Husk å varsle strømleverandøren din så raskt som mulig for å unngå at du betaler strøm og nettleie for en bolig du har flyttet fra. Dersom du leier, må du sjekke om huseier skal overta abonnementet eller om strømmen skal stenges ned.

Glem heller ikke å bestille strøm og nettleie i boligen du flytter inn i. Da kan du risikere at strømmen stenges ned grunnet manglende kunde.

Kontakt din strømleverandør for å få utført følgende oppgaver:

  • Bestille strøm
  • Si opp din strømavtale
  • Melde fra om inn- og utflytting
  • Endre kontaktinformasjon for ditt kundeforhold 

Valg av strømleverandør

Dersom du er usikker på hvilken strømleverandør du vil bruke, finner du en god oversikt over alle tilgjengelige strømleverandører og strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal. Der vil du kunne sammenligne tilbud fra de forskjellige strøm­leverandørene som leverer i din bosteds­kommune.

Husk å ha følgende opplysninger tilgjengelig når du kontakter strømleverandøren for å bestille strømavtale:

  • Målerstand (av ny dato)
  • Målepunkt ID- finnes på faktura
  • Fødselsdato eller organisasjonsnummer
  • Navn eller firmanavn

Dyrere strøm uten strømleverandør

Vi anbefaler at du skaffer deg en strømleverandør så raskt som mulig etter flytting. Står du registrert som nettkunde uten strømavtale, er Fagne lovpålagt å levere deg strøm. Nettselskapenes leveringsplikt er kun ment som en midlertidig ordning og vi gjør oppmerksom på at leveringspliktig strøm er dyrere enn strømmen du kjøper fra en strømleverandør. 

Prisen på leveringspliktig strøm er regulert av Norges vassdrags- og energi­direktorat (NVE) de første seks ukene. Den skal ikke overstige område­prisen på Nord Pool Spot + merverdiavgift, med et tillegg på 6,25 øre/kWh, inkludert merverdi­avgift og el­sertifikater. I tillegg kommer vanlig nettleie.

Etter de første seks ukene har Fagne satt prisen på leverings­pliktig strøm­leveranse slik: Nord Pool Spot + merverdi­avgift med et tillegg på 13,50 øre/kWh, inkludert merverdi­avgift og el­sertifikater*.

*En midlertidig forskriftendring om prising av leveringsplikt gjelder fra 1.12.2022-01.07.2024. Endringen innebærer at prisen ikke økes etter de første seks ukene. Frem til 1. juli 2024 vil prisen på leveringsplikt dermed være spotpris + 6,25 øre/kWh. I tillegg kommer vanlig nettleie.

Hvorfor kan ikke vi hjelpe deg med bestilling og oppsigelse?

Nye regler for bestilling og oppsigelse av strøm/nettleie ble innført i 2019. Det er nå strømleverandørene som skal bistå med flytting og endring av strømabonnement. Oppdateringene registreres i den nasjonale datahuben Elhub, der vi som nettselskap henter oppdatert informasjon.