Nå skal strømnettet digitaliseres i hele regionen

Fagne har inngått avtale med Heimdall Power om å installere 70 sensorer på hele nettselskapets regionalnett. Teknologien kan gi bedre utnyttelse av strømnettet.

70 sensorer, kalt «neuroner», skal sammen med flere hundre virtuelle neuroner gi informasjon om den faktiske kapasiteten i strømnettet i sanntid.

Innsikten kan tilgjengeliggjøre ledig kapasitet i strømnettet. Fremover blir det behov for å frakte mer kraft gjennom linjene for å møte samfunnets behov for mer strøm.

– Dette er et veldig spennende prosjekt for Fagne å ta del i. Sensorene vil gi oss en mye bedre oversikt over hvor mye kraft som kan sendes gjennom strømlinjene i regionen vår. Vi vet vi må bygge ut strømnettet for at samfunnet skal nå klimamålene, men dette kan gjøre det enklere å frakte nok strøm til kundene her og nå, sier Kristoffer Vannes, direktør i Fagne.

Prosjektet vil omfatte digitalisering av det regionale strømnettet i hele Fagnes område.

– I kilometer er strømnettet til Fagne lengre enn alle riksveiene i hele Norge til sammen. Denne teknologien gjør at vi effektivt kan skaffe oversikt over store geografiske områder med strømnett, sier Vannes.

– Kan gi 30 prosent bedre utnyttelse

Etter perioder med målinger, vil Fagne får svar på om det faktisk er mulig å sende mer kraft gjennom nettet i regionen, ifølge direktøren.

Også direktøren i Heimdall Power er spent på resultatene.

– Vi ser veldig frem til å starte på dette prosjektet før sommeren, og vi regner med å kunne tilgjengeliggjøre minst 30 prosent ekstra kapasitet i Fagnes strømnett, sier Jørgen Festervoll, direktør i Heimdall Power.

Heimdall Power digitaliserer også i disse dager strømnettet til Elvia, som eier og drifter strømnettet over store områder på Østlandet. 40 selskaper verden over har tatt i bruk Heimdall Power sine løsninger.

Karmøy først ut

Strømnettet på Karmøy er først ut med å få installert sensorene.

– Målet er å installere ti kuler på regionalnettet på Karmøy før sommeren, sier direktør Vannes.