Nye nettleietariffer fra 1. juli 2022

Hvordan de nye nettleieprisene fra 1. juli 2022 slår ut for deg, avhenger blant annet av hvor mye strøm du bruker på én gang og når strømforbruket ditt er på det høyeste. Her finner du detaljert informasjon om de nye prisene.

Nasjonale myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får en ny nettleiemodell fra 1. juli 2022. Med den nye modellen innfører regjeringen forbruksbaserte tariffer som skal bidra til å jevne ut strømforbruket, slik at kapasiteten i strømnettet utnyttes bedre og nettinvesteringene ikke blir større enn nødvendig. I tillegg vil den nye modellen gi en mer rettferdig fordeling av nettleien. De som belaster strømnettet mest betaler noe mer i nettleie enn de som bruker lite strøm samtidig.

Slik vil nettleien din beregnes

Fra 1. juli 2022 vil nettleien bestå av et kapasitetsledd, et energiledd og offentlige avgifter.

For beregning av kapasitetsleddet er det laget en trappetrinnmodell. Det er gjennomsnittet av de tre timene du brukte mest strøm samtidig i løpet av måneden som avgjør hvilket «pristrinn» du havner på. Merk at det er toppene på tre ulike dager og at det er gjennomsnittet i en hel klokketime som blir lagt til grunn. Dersom du jevner ut strømforbruket ditt gjennom døgnet og unngår forbrukstopper, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt, og når du bruker strømmen. Fra 1. juli 2022 betaler du mindre for forbruket i helgene og mellom klokken 22.00-06.00 på ukedagene. Det betyr at du kan redusere nettleieprisen ved å flytte noe av strømforbruket ditt til helger og sent på kvelden eller natten de andre dagene. Husk imidlertid at du alltid må være våken og til stede når du bruker elektriske apparater med tanke på brannsikkerhet.

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie er offentlige avgifter. Både forbruksavgift (elavgift), Enova-avgift og moms til staten blir tatt inn via nettleien.

nettleietariffer fra 1. juli 2022
Fra 1. juli 2022 vil nettleien bestå av et kapasitetsledd, et energiledd og offentlige avgifter. Omtrent 90 prosent av kundene til Fagne vil aldri være over trinn 2 (5-10 kW) i kapasitetsleddet. Nært halvparten av kundene er aldri over trinn 1 (0-5 kW). En del kunder vil ha et høyere trinn om vinteren enn om sommeren.

Tarifføkning fra 1. juli 2022

Inntektene til nettselskapene er strengt regulert av myndighetene. NVE fastsetter årlig en individuell inntektsramme for hvert enkelt nettselskap. Inntektsrammen gir føringer for hvor mye Fagne kan ta inn i nettleie. Fra 1. juli 2022 kommer Fagne til å øke tariffene.

Fagne drifter et utstrakt strømnett som i kilometer er lenger enn alle riksveiene i hele Norge til sammen. Samtidig har vi spredt bosetting i regionen og færre nettkunder å fordele kostnadene på, sammenlignet med nettselskapene nord og sør for oss.

Inntektsrammen til Fagne har økt de siste årene som følge av økt elektrifisering i samfunnet og omfattende oppgradering av strømnettet for å opprettholde leveringssikkerheten. Alle nettselskap er påbudt å fastsette sine nettleietariffer innenfor den gitte rammen, og Fagne er nødt til å tilpasse prisene nå.

Hvor mye nettleien din totalt vil øke avhenger av hvor mye strøm du bruker og hvor mye av bruken du klarer å flytte til de tidene det er lavere nettleie. For en vanlig husholdning vil nettleien øke i snitt med rundt 100 kroner i måneden.

Min side finner du en nettleiekalkulator som regner ut hva den nye nettleiemodellen og økte tariffer vil bety for deg, dersom ditt forbruk er helt likt forbruket du hadde de siste månedene. I tillegg kan du be om å bli varslet via SMS eller e-post når du passerer en selvvalgt grenseverdi. Ønsker du for eksempel å holde deg på første trappetrinn i kapasitetsleddet, kan du bli varslet når du har brukt mer enn 5kW i løpet av en klokketime dagen før.

Hvordan kan du spare?

Med den nye nettleiemodellen kan du spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest. Nøkkelen er å fordele strømforbruket gjennom dagen. For eksempel bør du unngå å skru opp varmeovner, lade elbil, sette på vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin samtidig. Varmtvannsberederen kan svært mange slå av på dagtid uten at man merker det. Dette er enkle og kostnadsbesparende grep.

Her finner du noen gode råd på hvordan du kan spare penger på nettleien.

Husk at flytting av forbruk ikke skal gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Det anbefales for eksempel ikke å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin om natten. Elbil kan du derimot trygt lade mens du sover, så lenge du bruker godkjent ladekontakt.

Lurer du på hvor mye strøm du bruker?

Å sette seg inn i eget forbruk er smart, da ser du hvilke timer du gjerne har størst risiko for å bruke for mye. For mange av oss er dette om morgenen eller ettermiddagen på hverdager.

Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi å sjekke dette på Min side.

Der finner du forbruket ditt per time, døgn og måned. Klikk på «effektkurver» for å se dine forbrukstopper.

Alle tjener på ny nettleie på lang sikt

Husk at målet med ny nettleie er å kutte toppene i forbruket vårt og utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som forbruker.

Har du spørsmål?

Vi forstår at det er mye å sette seg inn i. Derfor har vi samlet ofte stilte spørsmål og forsøkt å svare på dem etter beste evne.

Ofte stilte spørsmål og svar om nettleie

Er det mer du lurer på, ta gjerne kontakt med oss.

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l.

Vår nye forespørselsportal er aktiv fra 5. april, og alle må lage en ny bruker i den nye portalen for å kunne sende forespørsler. Les mer her.

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.