Slik gjennomføres strømstøtte til boligselskapene

Kompensasjonsordningen for boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.) ble vedtatt av regjeringen fredag 21. januar 2022. Strømstøtten utbetales automatisk, men styrene i boligselskapene har ansvar for å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling.

Denne informasjonen er hentet fra nettsidene til NVE.

Støtten utbetales automatisk

Ordningen skal sikre husholdninger som bor i borettslag, sameier, boligaksjeselskap eller ikke seksjonerte sameier støtte for fellesmålt strømforbruk. Dette kan for eksempel være forbruk til oppvarming, varmtvann og varme i fellesarealer.

Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og nettselskapet betaler ut støtte automatisk til alle felles målepunkt de har registrert på boligselskapet.

Ordningen gjelder ut 2024.

Boligselskapene har en plikt til å kontrollere og melde fra til nettselskapene

Nettselskapene har ikke oversikt over hvor mange boenheter som befinner seg bak boligselskapenes felles strømmåler. Derfor vil støtten i utgangspunktet bli utbetalt for hele forbruket og styrene i boligselskapene har ansvar for å kontrollere at støtten blir utbetalt etter gjeldene regelverk.

Dette må du kontrollere og melde fra

  • Boligselskap med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger (for eksempel til butikklokaler).
  • Alle boligselskap må kontrollere at de ikke kommer til å motta støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5.000 kWh per boenhet.

Vil ditt boligselskap få for mye støtte?

Det er viktig at boligselskapene melder inn, hvis de ikke skal kompenseres for hele forbruket. Ta kontakt med oss her.

Denne informasjonen trenger vi fra deg

  • kundenummer
  • målepunkt-ID
  • faktisk andel av oppvarmet areal som benyttes av husholdningene, hvis mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger
  • antall boenheter, hvis støtten overskrider forbruk på 5.000 kWh per boenhet

På NVE sine nettsider finner du svar på noen vanlige spørsmål om regjeringens strømstøtte til boligselskapene.