Skrur du av hovedsikringen når du drar hjem fra hytta?

Bruk heller hovedbryteren på AMS-måleren. Strømmen kobles dermed fra og strømforbruket blir korrekt registrert. I tillegg kan vi i Fagne fortsette å sikre deg god strømforsyning, oppdage feil og sende reparatører hvis det oppstår problemer. AMS-måleren oppdager både jordfeil og større variasjoner i spenningen.

Hvis du drar ut hovedsikringen i stedet for å bruke bryter på måler, skjer følgende:

  • Måleren slutter å fungere normalt, strømforbruket beregnes til et gjennomsnitt og du får regning fra strømselskapet ditt på et forbruk som ikke er reelt.
  • Vi i Fagne får beskjed at du ikke har spenning på hytta. Når vi ikke vet årsaken til strømbruddet, må vi starte feilsøking med potensielt påløpende ekstrakostnader.

Derfor er den nye anbefalingen fra nettselskapene i Norge å bruke hovedbryteren på AMS-måleren når du drar hjem fra hytta. Følg bruksanvisningen på side 3

Husk å koble ut hovedsikringen dersom det utføres elektrisk arbeid på anlegget. Ved elektrisk arbeid er det alltid hovedsikringen som skal benyttes.

Er det mer brannfarlig å bruke bryteren på AMS-måleren i stedet for å koble av hovedsikringen? 

Sannsynligheten for feil mellom kortslutningsvernet og AMS-måler er liten. For nye anlegg er AMS-måler dessuten montert i samme skap utendørs i tilknytning til hovedvern. Direktoratet for samfunnsberedskap og sikkerhet er derfor av den oppfatning at bruk av frakoblingsbryter i AMS-måleren er tilnærmet like sikkert som å benytte kortslutningsvern for frakobling av strømtilførselen.