Kraftlinjer i Vindafjord.

Folkemøte om ny kraftlinje

Fagne inviterer til åpent møte den 5.januar om byggingen av ny kraftlinje i Vindafjord og Tysvær i perioden 2023-2027.

De to eksisterende 66 kV linjene på strekningen Ølen-Våg-Bratthammar er modne for utskiftning og skal erstattes med en ny 132 kV kraftledning. Første delstrekning går fra Ølensvåg transformatorstasjon til Vatnedalsvatnet, med planlagt byggestart i slutten av januar 2023.

Utskiftning og forsterkning av linjene i området er viktig for å ivareta forsyningssikkerheten til Haugalandet på lang sikt. Det er også nødvendig for å øke overføringskapasiteten til en region i kraftig vekst.

I tillegg til at to linjer blir til én, vil antallet master reduseres fra 437 til 141. I byggefasen vil linjetraseen preges av tungtrafikk, skogrydding og helikopterflyging. Fagne ønsker å informere bredt om prosjektet, og inviterer derfor til folkemøter i de berørte kommunene.

Ettersom prosjektet har oppstart i Vindafjord, vil det første folkemøtet fokusere på Vindafjord-delen spesielt. I tillegg gis en generell presentasjon av prosjektet og det blir mulighet til å stille spørsmål. Det vil bli avholdt et eget folkemøte om Tysvær-delen av prosjektet på et senere tidspunkt.

TID: 5.januar 2023 kl 19.00
STED: Skjold Arena, Vindafjord

Velkommen!