Veiledningsdokument for Elsmart

Etter ønske om bedre samhandling og informasjonsflyt, har vi utarbeidet et veiledningsdokument til hva som må og bør være med i en forhåndsmelding på Elsmart før den kan behandles. Dere finner veilederen her:

Veiledningsdokument

Håper dette vil forenkle innmeldingsprosessen. Veilederen finner man også igjen her: https://fagne.no/elinstallator/melde-installasjonsarbeid/